Vatikane rūpinamasi klimato pokyčiais
 
 

(KAP, KAI) Balandžio 25–26 d. popiežiškoji Teisingumo ir taikos (Iustititia et Pax) taryba surengė uždarą seminarą „Klimato pokyčiai ir plėtra“. Tarybos pirmininkas kardinolas Renato Raffaele Martino sakė, kad globalinių klimato pokyčių akivaizdoje turi keistis gyvenimo stilius. Pasak jo, reikia iš naujo apgalvoti ekonomikos plėtrą, kad būsimosios kartos paveldėtų ne katastrofišką padėtį, bet pasaulį su geresnėmis sąlygomis. Pasak kardinolo Martino, Katalikų Bažnyčia tikisi motyvuoti savo tikinčiuosius ekologiniu požiūriu jautresnei elgsenai. Kardinolas kritikavo aiškią nelygybę naudojantis pasaulio ištekliais. Teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas pabrėžė, kad užduotis saugoti kūriniją bei aplinką yra pabrėžiama ir Socialiniame Bažnyčios katekizme. Pasak jo, Bažnyčioje pastaruoju metu padidėjo dėmesys aplinkosaugos problemoms.

Klimato klausimams skirtos konferencijos dalyvius telegrama pasveikino popiežius Benediktas XVI. Jis ragino puoselėti gyvenseną, gamybą bei vartojimą, grindžiamą pagarba kūrinijai ir tikrais pažangos reikalavimais. Popiežius taip pat priminė apie visuotinę ir bendrą pasaulio gėrybių paskirtį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt