Popiežius kvietė melstis dėl pašaukimų
 
 

(KAP, KAI) Balandžio 29 d. popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje įšventino 22 Romos vyskupijos kunigystės kandidatus. Tą dieną buvo minima Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Pamoksle popiežius išreiškė įsitikinimą, jog „ Kristus nepaliks savo Bažnyčios“. Pasak jo, šis tikrumas teikia pagrindą nuolatinei paguodai ir nepajudinamai vilčiai. Tai galioja taip pat iškilus sunkumams. Benediktas XVI sakė, kad kunigai turi nepaliaujamai semtis jėgų iš Eucharistijos. Pasak popiežiaus, tarnystė prie altoriaus yra „kasdienė šventumo pamoka“. Padedamas Jėzaus kiekvienas kunigas gali tapti geru ganytoju, o esant reikalui būti pasirengęs paaukoti už jį gyvybę. Benediktas XVI pabrėžė, kad kiekvienoje parapijoje ir kiekvienoje krikščioniškoje bendruomenėje turi būti skiriama daugiau dėmesio dvasiniams pašaukimams. Ypač kunigystės kandidatams ir naujai įšventintiems kunigams reikia visų tikinčiųjų „dvasinio solidarumo“.

Vidudienio maldos Regina coeli metu Benediktas XVI kreipėsi į viso pasaulio katalikus ragindamas melsti pašaukimų į kunigus bei vienuolijas. Popiežius sakė, kad Vatikano II Susirinkimas ypač atskleidė Bažnyčią kaip bendrystę, todėl Bažnyčioje ypač svarbi tarnysčių įvairovė. Visi pakrikštytieji šaukiami prisidėti savo indėliu. Bažnyčioje yra taip pat pašaukimų, specialiai skirtų ugdyti bendrystę. Benediktas XVI ragino šeimas melstis, kad jose galėtų bręsti pašaukimai į kunigystę.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt