Dievo žodžiui skirto Vyskupų sinodo parengiamasis dokumentas
 
 

Balandžio 27 d. Vatikane buvo pristatytas parengiamasis dokumentas (Lineamenta), skirtas 2008 m. vyksiančiam Vyskupų sinodui tema „Dievo žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“. Dokumente reiškiamas pageidavimas, kad katalikai ateityje turėtų geriau pažinti Šventąjį Raštą, pajėgtų kritiškai žvelgti į šiuolaikines gyvenimo filosofijas. Parengiamajame dokumente sakoma, kad visuomeninis dialogas yra „svarbesnis negu bet kada anksčiau, galbūt sunkesnis, tačiau taip pat suteikiantis gausių galimybių skelbti“.

Pristatydamas parengiamąjį dokumentą Vyskupų sinodo generalinis sekretorius arkivyskupas Nikola Eterovicius pripažino, kad dauguma krikščionių neturi asmeninio kontakto su Biblija. Pasak jo, yra taip pat teologinių bei metodologinių trukdžių, kliudančių teisingai suprasti Šventąjį Raštą. Taip pat iškyla pavojus subjektyvistiškai ar savavališkai interpretuoti Šventąjį Raštą, tuo neprisidedant prie Bažnyčios bendrystės. Dokumente raginama atsižvelgti į ypatingą kultūrinę Biblijos reikšmę ir labiau supažindinti su Biblija mokykloje. Lineamenta iškeliama ypatinga Katalikų Bažnyčios katekizmo, kaip „patikimos Šventojo Rašto aiškinimo normos“, reikšmė. Dokumente nurodoma, jog teologams tenka pareiga studijuoti ir aiškinti Šventąjį Raštą laikantis Bažnyčios minties. Skaitant Bibliją vengtini fundamentalistiniai ar ideologiniai sutrumpinimai.

Dokumente pabrėžtinai raginama krikščioniškai skaityti Senąjį Testamentą, suvokiant jo glaudų ryšį su Naujuoju Testamentu. Raginama taip pat vengti bet kokio antisemitizmo bei antijudaizmo. Arkivyskupas Nikola Eterovicius taip pat pabrėžė ekumeninę Dievo žodžio reikšmę.

Parengiamajame dokumente įspėjama dėl Biblijos iškraipymų sektose. „Žvelgiant į daugybę sektų, kuriose Biblija naudojamasi siekiant kitų tikslų ir Bažnyčiai svetimais metodais, reikia ypač saugoti Dievo žodžio grynumą. Atsiribojant nuo islamiškosios sampratos teigiama, jog krikščionybė nėra „Knygos religija“ – krikščionybė yra Kristuje tapusio žmogumi Dievo žodžio religija. Todėl vengtini paviršutiniški Biblijos lyginimai su kitų religijų tekstais.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt