Fatimos jubiliejus
 
 

Gegužės 13 d. apie pusę milijono maldininkų dalyvavo Marijos apsireiškimų Fatimoje 90-mečio minėjime. Popiežiaus legatas kardinolas Angelo Sodano per iškilmes Fatimoje pašventino naują Švč. Trejybės bažnyčią, kurioje telpa 9 tūkst. lankytojų.

Kardinolas Angelo Sodano ragino europiečius krikščioniškąjį tikėjimą grąžinti į visuomenės gyvenimo centrą. Pasak jo, bandymų nustumti Dievą pasekmės žmonėms sunkios. Pasak kardinolo, Europos šalyse ypač didelį susirūpinimą kelia „atkritimas nuo tikėjimo“: „Europa patiria gundymą pamiršti tą tikėjimą, kuris šimtmečių būvyje buvo jos jėga.“ Susiedamas Fatimos pranašystes su padėtimi Rusijoje, kardinolas sakė, jog po Sovietų Sąjungos žlugimo ten gerai plėtojosi religijos laisvė, tačiau ji nėra iki galo įgyvendinta. Kardinolas Sodano atmetė rusų ortodoksų nuolat kartojamus priekaištus, esą katalikai užsiima prozelitizmu.

Šeštadienio vakare vykusios žiburių procesijos metu kardinolas sakė, kad Fatima nugalėjo „pasaulio skepticizmą“ ir anuometinės antiklerikalinės Portugalijos valdžios pasipriešinimą. Jis meldė Dievo Motinos užtarimo, kad pasauliui būtų padovanota taika.

Pokalbyje su žurnalistais kardinolas Angelo Sodano sakė, kad Benediktas XVI pareiškė mielai apsilankysiąs Fatimoje.

Fatimoje yra viena žymiausių Marijos šventovių pasaulyje, joje kasmet apsilanko daugiau kaip trys milijonai maldininkų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt