Pasaulio misijų diena
 
 

(KAP) Gegužės 29 d. buvo paskelbta popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulio misijų sekmadienio proga. Šiemet švęsimam spalio 21 d. Pasaulio misijų sekmadieniui parinkta tema „Visos Bažnyčios visam pasauliui“. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, misija išlieka pirmaeilės svarbos Bažnyčios užduotis. Evangelijos skelbimas yra pirmutinė tarnystė, kurią Bažnyčia turi atlikti šiandienos žmonėms. Popiežius ragina katalikus pasauliečius imtis atsakingo vaidmens ir bendros atsakomybės vykdant misijas.

Savo žinioje Benediktas XVI pabrėžia, jog dėl plintančios sekuliarizacijos, šeimos krizės, kunigystės pašaukimų mažėjimo ir dvasininkijos senėjimo Vakarų šalių vietos Bažnyčioms gresia pavojus užsisklęsti ir „žvelgti į ateitį su mažesne viltimi“. Žvelgdamas į augančias jaunas vietos Bažnyčias popiežius išreiškė viltį, kad intensyvės senųjų ir jaunųjų Bažnyčių tarpusavio parama, „keitimasis dovanomis“. Popiežius priminė visiems pakrikštytiesiems visuotinę Kristaus užduotį skelbti jo Karalystę iki pasaulio pakraščių. Jis ragino ypač jaunuolius būti pasirengusius misijoms, taip pat kreipėsi į vienuolynus ir visus katalikus ragindamas melstis misijų ir pašaukimų intencija. Pasak popiežiaus, tikinčiųjų Dievo meilę galima išmatuoti jų ryžtu evangelizuoti.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt