Per Sekmines popiežius priminė misijų užduotį
 
 

(KAP, KAI) Gegužės 27 d. per Sekmines vidudienio maldos metu Šv. Petro aikštėje popiežius Benediktas XVI priminė Bažnyčios misijinę užduotį. Pasak Šventojo Tėvo, nuo biblinių Sekminių Šventoji Dvasia nesiliauja raginusi Bažnyčią „eiti į pasaulio gatves“. Pasak jo, Romos miestas, kur baigiasi Apaštalų darbų pasakojimas, „konkrečiai įvardija katalikiškumą ir misijinį siuntimą“. Popiežius sakė, kad Roma išreiškia ištikimybę krikščionybės ištakoms, taip pat visų laikų ir kultūrų Bažnyčiai. Bažnyčia panašiai kaip apaštalų bendruomenė turi būti susivienijusi maldoje – „viena širdis ir viena siela“. Bažnyčios šventumas grindžiamas ne jos nuopelnais, bet kreipimusi į Kristų. Bažnyčia yra katalikiška, kadangi skelbia Evangeliją visoms tautoms. Bažnyčia saugo apaštalų mokymą nenutrūkstama vyskupų įpėdinyste.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt