Popiežius ragino teisingai paskirstyti gėrybes
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI ragino teisingiau paskirstyti gėrybes. Per rugpjūčio 1 d. bendrąją audienciją, cituodamas Bažnyčios tėvą Bazilijų Cezarėjietį, jis sakė, jog niekas negali turėti daugiau už artimą, jei tikrai nori mylėti artimą kaip save patį. Šis IV a. Mažosios Azijos teologas savo ištara, jog pasaulis priklausąs visiems bendrai, tebėra aktualus ir šiandien ir gali būti laikomas vienu iš Bažnyčios socialinio mokymo tėvų.

Bazilijus, pasak popiežiaus, akcentavęs Dievą kaip visos gyvybės pirmapradį pradą ir versmę. Tik žvelgiant į visiems bendrą Tėvą tarp žmonių gali rastis broliškumas ir teisingumas. Benedikto XVI žodžiais, šis Bažnyčios mokytojas siūlęs kasdien dalyvauti Eucharistijoje, nes per tai krikščionys yra „tikrojo gyvybės srauto“ dalininkai. Iš šiuo sakramentu žmonėms perteikiamos Dievo meilės išauganti žmonių tarpusavio meilė. Popiežius sakė, jog Bazilijus savo laikų jaunimą raginęs kūrybiškai, „atpažinimo ir atvirumo dvasia“ kurti naują krikščioniškąją kultūrą, iš nekrikščioniškos aplinkos perimant visa, kas „tikrai žmogiška“. Bazilijus, anot popiežiaus, ir šiandien atskleidžiąs mums svarbių dalykų ne tik apie „įdėmų, kritišką ir kūrybišką dalyvavimą šiandienėje kultūroje“, bet ir apie socialinę atsakomybę globalizuotame pasaulyje, kur prie „artimų“ priskirtinos ir geografiškai toliausios tautos, galiausiai apie draugystę su Kristumi, „žmogišką veidą turinčiu Dievu“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt