Adelaidės arkivyskupas gina celibatą
 
 

Rugpjūčio mėnesį Adelaidės arkivyskupas Philipas Wilsonas, kuris yra taip pat Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas, paskelbė ganytojišką laišką Pašaukimų savaitės proga. Arkivyskupas jame kvietė apmąstyti pozityvią celibato vertę. Pasak jo, leidimas kunigams tuoktis neišspręstų kunigų pašaukimų trūkumo klausimo. Pašaukimas yra daugiau, negu vien asmeninis gyvenimo pasirinkimas. Kiekvienas pašaukimas yra Dievo kvietimas, priimamas krikščionių bendruomenės kontekste. Jis yra skirtas tarnauti bendruomenei. Celibato besilaikantys kunigai bei vienuoliai yra aiškūs Dievo slėpinio ženklai, jie nuolat ragina mus žvelgti anapus. Arkivyskupas taip pat teigė, kad celibato besilaikantys kunigai bei vienuoliai gali padėti sutuoktiniams, nors patys neturi santuokinio gyvenimo patirties: jie dalyvauja žmogiškoje patirtyje gilesniu būdu, todėl gali padėti kitiems. Arkivyskupas Wilsonas pabrėžė, jog Bažnyčia, ragindama kunigus laikyti celibato ir išlaikydama vienuolių skaistumo įžadą, vadovaujasi gilia išmintimi. Pasak arkivyskupo, skaistumo pažadas ir vienuolių įžadai yra galimi tik dėl Dievo malonės. Arkivyskupas ragino neprarasti pasitikėjimo šiomis malonės dovanomis ir melsti jų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt