Adelaidės arkivyskupas gina celibatą
 
 

Rugpjūčio mėnesį Adelaidės arkivyskupas Philipas Wilsonas, kuris yra taip pat Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas, paskelbė ganytojišką laišką Pašaukimų savaitės proga. Arkivyskupas jame kvietė apmąstyti pozityvią celibato vertę. Pasak jo, leidimas kunigams tuoktis neišspręstų kunigų pašaukimų trūkumo klausimo. Pašaukimas yra daugiau, negu vien asmeninis gyvenimo pasirinkimas. Kiekvienas pašaukimas yra Dievo kvietimas, priimamas krikščionių bendruomenės kontekste. Jis yra skirtas tarnauti bendruomenei. Celibato besilaikantys kunigai bei vienuoliai yra aiškūs Dievo slėpinio ženklai, jie nuolat ragina mus žvelgti anapus. Arkivyskupas taip pat teigė, kad celibato besilaikantys kunigai bei vienuoliai gali padėti sutuoktiniams, nors patys neturi santuokinio gyvenimo patirties: jie dalyvauja žmogiškoje patirtyje gilesniu būdu, todėl gali padėti kitiems. Arkivyskupas Wilsonas pabrėžė, jog Bažnyčia, ragindama kunigus laikyti celibato ir išlaikydama vienuolių skaistumo įžadą, vadovaujasi gilia išmintimi. Pasak arkivyskupo, skaistumo pažadas ir vienuolių įžadai yra galimi tik dėl Dievo malonės. Arkivyskupas ragino neprarasti pasitikėjimo šiomis malonės dovanomis ir melsti jų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt