Religinės praktikos nėra privilegijų šaltinis
 
 

(KAP, KAI) Rugpjūčio 26 d. prieš Viešpaties angelo maldą Benediktas XVI sakė, jog nedera religinių praktikų laikyti privilegijų šaltiniu bei išganymo garantu: „Būsime teisiami ne tariamų privilegijų, bet mūsų veiksmų pagrindu.” Anot popiežiaus, Kristaus sekimas ir tarnystė broliams yra sąlygos patekti į dangų. Šventasis Tėvas pabrėžė, jog vartai į amžinąjį gyvenimą atviri visiems, nes reikalauja pastangų, apsimarinimo ir atsižadėti egoizmo. Čia nėra privilegijuotųjų, nepakanka skelbtis Kristaus bičiuliu ir girtis netikrais nuopelnais. Tikra draugystė su Jėzumi reiškiasi širdies gerumu, nuolankumu, nuosaikumu, gailestingumu, taip pat meile tiesai ir teisingumui, tikru ir nuoširdžiu angažavimusi taikos ir susitaikinimo labui. Šventasis Tėvas pavadino šiuos bruožus pasu, leidžiančiu įeiti į amžinąjį gyvenimą. Jis taip pat kvietė sekti Jėzumi ir Marija ir būti jų pavyzdžiu nuolankiais.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt