Popiežius smerkė padegėjus
 
 

(KAP, KAI) Rugpjūčio 29 d. bendrosios audiencijos metu Benediktas XVI ypač aštriai pasmerkė nusikalstamus padegėjų veiksmus, sukėlusius pražūtingus gaisrus Graikijoje ir Italijoje. Šv. Petro aikštėje popiežius sakė, jog aukų ir didžiulių nuostolių pareikalavę veiksmai yra sunkus nusikaltimas. Pasak popiežiaus, nesuprantama, kaip žmonės žaidžia kitų likimu ir niokoja aplinką, kuri yra brangus visos žmonijos turtas. Jis taip pat ragino melstis už šių tragiškų įvykių aukas. Numanomai statybų verslo spekuliantų sukeltų gaisrų dūmai buvo matomi ir iš popiežiaus vasaros rezidencijos Castelgandolfe.

Katechezėje popiežius kalbėjo apie šv. Grigalių Nysietį, iškilų IV a. teologą ir mistiką. Šis šventasis vyskupas buvo vienas iš pagrindinių Konstantinopolio Susirinkimo veikėjų, savo gyvenamuoju laikotarpiu aktyviai kovojęs su klaidatikystėmis. Konstantinopolio Susirinkime jis gynė tikėjimo išpažinimo formuluotę, prieštaraudamas tiems, kurie abejojo Kristaus ir Šventosios Dvasios dievyste. Benediktas XVI priminė, kad pagal šv. Grigaliaus Nysiečio mokymą krikščionis turi siekti vis tobulesnio dvasinio gyvenimo. Dievo kūrinijos centre esantis žmogus pasižymi grožiu, kuris yra „pirminio Grožio atspindys“. Pasak šv. Grigaliaus, tas pirminis grožis yra pats Dievas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt