Benediktas XVI Lorete
 
 (KAP, KAI) Rugsėjo 1–2 d. vykusios Benedikto XVI piligriminės kelionės į Loretą tikslas buvo dalyvauti Italijos jaunimo susitikime. Vakarinio budėjimo metu dalyvaujant apie 400 tūkst. jaunuolių buvo meldžiamasi, giedama, dalijamasi liudijimais. Popiežius Benediktas XVI atsakydamas į jaunuolių klausimus palietė liudijimuose ne kartą nuskambėjusią marginalizacijos bei gyvenimo periferijos problematiką. Jis ragino jaunuolius „kurti tikėjimo, vilties ir meilės židinius pasaulio periferijose“. .„Bažnyčioje nėra periferijos, nes ten, kur yra Kristus, ten yra centras“, – sakė Benediktas XVI. Jaunuoliai taip pat klausė Šventojo Tėvo apie vadinamąjį Dievo tylėjimą. Benediktas XVI sakė, jog dėl to labai kentėjo palaimintoji Kalkutos Motina Teresė. „Viena vertus, tas tylėjimas padeda mums suprasti tuos žmones, kurie nepažįsta Dievo, o kita vertus, vis dėlto pasitaiko momentų, kai negalime abejoti, jog Dievas mums kalba”, – sakė popiežius.

Benediktas XVI pateikė pavyzdį, kaip netikinti moteris, klausydama Bacho, Mozarto ir Haendelio muzikos, nutarė rasti „to grožio šaltinį“ ir galiausiai atsivertė į krikščionybę, „nes to grožio šaltinis – Kristus“. Jaunimo susitikime taip pat dalyvavo išlaisvintas iš pagrobėjų Filipinuose misionierius kun. Giancarlo Bossi, kuris sakė ketinąs tęsti darbą Filipinuose.

Sekmadienio Mišiose dalyvavo apie pusę milijono tikinčiųjų. Liturgijoje muzikavo orkestras, kuriame greta profesionalų muzikantų grojo 25 neįgalūs jaunuoliai. Mišių homilijoje Benediktas XVI paragino jaunuolius „plaukti prieš srovę“. Pasak popiežiaus, Jėzus gerbia jaunuolių laisvę, tačiau trokšta atskleisti jiems aukščiausius gyvenimo tikslus. Marijos mokykloje galima patirti, kad iš Dievui ištarto „Taip“ kyla visi asmeninio gyvenimo „Taip“. Komentuodamas sekmadienio skaitinius Benediktas XVI iškėlė nuolankumo reikšmę. Pasak jo, nuolankumas reiškia ne pasidavimą, bet drąsą. Tai ne pralaimėjimo, bet meilės pergalės prieš egoizmą ir malonės pergalės prieš nuodėmę rezultatas.

Savo pamoksle Šventasis Tėvas įspėjo jaunuolius neklausyti tų balsų, kurie propaguoja sėkmę bet kokia kaina, gyvenseną, grindžiamą arogancija bei prievarta. Popiežius kritiškai kalbėjo apie masines informacijos priemones ir ragino budėti ir būti kritiškiems ir nepasiduoti jos įtaigumo jėgai. Jis drąsino rinktis diktuojamus tikros meilės alternatyvius kelius: santūrų ir solidarumu grįstą gyvenimą, nuoširdžius ir skaisčius jausminius santykius; taip pat akino įsitraukti į mokslą bei darbą ir rūpintis bendruoju gėriu.

Rugsėjo 1-ąją Italijoje Katalikų Bažnyčia minėjo Kūrinijos apsaugos dieną, kuri šiemet buvo skirta vandens temai. Ta proga Benediktas XVI sakė: „Kol nevėlu, reikia imtis ryžtingų sprendimų atkuriant tvirtą sandorą tarp žmogaus ir žemės. Reikia drąsiai tarti „taip“ kūrinijos apsaugai ir rimtai angažuotis siekiant pakeisti tendencijas, galinčias nuvesti į negrąžinamą sunaikinimą.“

Per Viešpaties angelo maldą popiežius kalbėjo apie Loreto Šventojo Namo šventovę. Jis pavadino šį Marijos būstą „atviru pasauliui ir gyvybei namu“. Benediktas XVI yra tryliktasis popiežius aplankęs didžiausią Italijoje Loreto šventovę. Ją kasmet aplanko 4 mln. piligrimų.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt