Benediktas XVI ragino kovoti su korupcija
 
 

Rugsėjo 26 d. bendrosios audiencijos metu popiežius Benediktas XVI ragino katalikus angažuotis kovai su korupcija ir rūpintis vargšais. Jis nurodė kaip pavyzdį Bažnyčios mokytoją Joną Auksaburnį: šis atsiskyrėlis, o vėliau Konstantinopolio vyskupas ryžtingai kritikavo korupcijos apraiškas ir siekė krikščioniškai formuoti visuomenę. Pasak jo, bendra tėvynė danguje daro visus žmones lygius ir įpareigoja siekti tarpusavio solidarumo. Benediktas XVI iškėlė šventąjį Joną Auksaburnį kaip iškilų socialinio teisingumo pranašą. Jonas Auksaburnis savo Apaštalų darbų komentare siūlė Jeruzalės ankstyvosios Bažnyčios bendruomenę laikyti socialiniu modeliu ir išplėtojo idealaus miesto utopiją. Jis suprato, jog nepakanka duoti išmaldą ir padėti vargšams tik atsitiktinai, kartkartėmis. Reikia Naujojo Testamento perspektyva kurti naują visuomeninę struktūrą. Pasak Benedikto XVI, Jonas Auksaburnis siekė vesti tikinčiuosius per kūriniją pas Kūrėją. Jis atskleidžia kūrinijos grožį ir Dievo atvaizdą jo kūrinijoje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt