Nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“
 
 

Rugsėjo 25 d. Romos šv. Urbono universitete buvo pristatyta Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcisio Bertone knyga „Paskutinioji Fatimos regėtoja“. Kardinolas Tarcisio Bertone savo knygoje, parašytoje bendradarbiaujant su RAI žurnalistu Giuseppe de Carli, pasakoja, ką jis popiežiaus Jono Pauliaus II įgaliotas kalbėjosi su ses. Liucija dos Santos apie 1917 m. vykusius Marijos pasirodymus. Pristatyme dalyvavęs Fatimos vyskupas emeritas Serafimas de Sousa Ferreira e Silva sakė, jog spekuliacijos apie tariamą ketvirtą Fatimos paslaptį yra „gryna fantazija“. Fatimos vyskupas emeritas sakė, jog ses. Liucijos regėjimai buvo ne išsigalvojimai, bet „tikėtini apreiškimai“. Knygoje pateikiami sesers Liucijos rankraščiai, taip pat teologinės jų interpretacijos, parašytos tuometinio Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto kardinolo Josepho Ratzingerio. Knygos pristatyme pateiktoje vaizdajuostėje buvęs popiežiaus Jono XXIII sekretorius arkivyskupas Lorisas Capovilla patvirtino, jog nėra jokios „ketvirtosios Fatimos paslapties“. Jono XXIII sekretorius dalyvavo 1959 m. Kastelgandolfe atidarant Fatimos regėjimų voką. Pasak jo, visa ten buvusi medžiaga šiuo metu yra paviešinta.

Teiginys tariamai apie Vatikano nuslėptą „ketvirtą Fatimos paslaptį“ radosi 2006 m. iš italų rašytojo Antonio Socci knygos. Pristatymo dalyviams buvo pristatyta taip pat dokumentinė medžiaga apie Coimbros Karmelį, kur nuo 1950 m. gyveno sesuo Liucija. Šioje dokumentinėje vaizdajuostėje Karmelio vyresnioji sesuo Marija-Celina pasakoja, jog žmonių, smalsavusių apie „ketvirtąją Fatimos paslaptį“, sesuo Liucija visuomet ironiškai paprašydavo nurodyti tą ketvirtąją paslaptį, nes ji žinanti tik tris. Sesuo Liucija siūlydavo smalsaujantiems labiau laikytis Dievo Motinos žodžių ir atsidėti maldai bei atgailai. Kardinolas Bertone knygos pristatyme sakė, jog Marijos žinia Fatimoje neprarado aktualumo. Fatima yra vilties simbolis karo ir sugriovimų paženklintoje tikrovėje. Kardinolas Bertone lankėsi Fatimos šventovėje vykusiose Marijos pasirodymų 90-mečio minėjimo pabaigos iškilmėse spalio 12 – 14 d.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt