Popiežius kvietė vyskupus būti „maldos vyrais“
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 25 d. Kastelgandolfe popiežius susitiko su per pastaruosius 12 mėnesių įšventintais vyskupais, dalyvavusiais specialiame kongrese. Šventasis Sostas kasmet rugsėjo mėnesį naujiems vyskupų kolegijos nariams organizuoja kongresą. Benediktas XVI pabrėžė, jog kiekvieno vyskupo gyvenime pirmutinę vietą turi užimti Dievas ir malda. Pasak popiežiaus, būtent per maldą ganytojas tampa atidus žmonių poreikiams ir gailestingas visiems. Popiežius sakė, jog vyskupo malda turi apimti ir jo kunigus, kad šie išliktų ištikimi savo pašaukimui bei misijai. Kunigai turi suvokti, jog jų vyskupas už juos meldžiasi, kad yra jiems „tėvas ir draugas“, juos išklausantis, remiantis ir drąsinantis. Vyskupo malda taip pat turi apimti naujų dvasinių pašaukimų prašymą. Būtent miestuose, kur žmonės gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų, vyskupo užduotis yra sukurti „maldos vietas“. Popiežius paaiškino, kad turi omenyje tylos vietas, kur žmonės skaitydami Šventąjį Raštą asmeniškai bei bendruomeniškai, melsdamiesi gali sutikti Dievą. Ypač katedra turi būti pavyzdingi maldos namai, kur vyskupijos bendruomenė drauge su vyskupu garbina Dievą ir meldžiasi už visus žmones.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt