Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose akcentavo žmogaus orumą
 
 

(KAI) Spalio 1 d. kalbėdamas JT Generalinės asamblėjos 62 sesijoje ,Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Dominique’as Mamberti ragino Jungtines Tautas ištikimai laikytis tų vertybių, kuriomis vadovaujantis ši organizacija buvo įsteigta prieš 62 metus. Vatikano atstovas priminė, jog pagal anuomet priimtos Tautų chartijos preambulę ši organizacija turi saugoti nuo karo katastrofos, grąžinti tikėjimą pamatinėmis žmogaus teisėmis, asmens orumu bei vertumu, garantuoti pagarbą tarptautinei teisei, remti visuomeninę pažangą bei laisvę. Arkivyskupas Dominique’as Mamberti atkreipė dėmesį, jog cituotoje preambulėje reiškiamas tikėjimas įgimtu žmogaus orumu. Pagarba orumui yra giliausias etinis pamatas siekiant taikos ir plėtojant tarptautinius santykius, atitinkančius žmonių poreikius bei viltis. Artėjant Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos šešiasdešimtmečiui Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius išreiškė apgailestavimą, jog daug žmonių iki šiol negali naudotis tomis teisėmis. Pasak jo, svarbiausia laiduoti pamatinę teisę į gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Vatikano atstovas ragino sustabdyti mirties kultūrą. Pasak jo, į mirties bausmės panaikinimą taip pat dera žvelgti kaip į pagarbos gyvybei išvadą.

Spalio 5 d. Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Dominique’as Mamberti kalbėjo JT Generalinės asamblėjos 62 sesijoje vykusiame Religinio ir kultūrinio supratimo bei bendradarbiavimo taikos labui aukščiausio lygio dialogo susitikime. Vatikano diplomatijos vadovas teigė, kad taika neįmanoma be religijų atstovų tarpusavio supratimo bei bendradarbiavimo, o tai savo ruožtu neįmanoma be religijos laisvės. Jis ragino būtinai garantuoti religijos laisvę, leidžiančią skleisti tikėjimą, taip pat leidžiančią pakeisti religiją. Pasak jo, pagarba religijos laisvei demaskuoja teroristų, teisinančių savo veiksmus religiniais motyvais, užmačias. Arkivyskupas D. Mamberti priminė tris popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva Asyžiuje vykusius pasaulinių religijų vadovų susitikimus. Jis teigė, kad smurto nedera priskirti religijai, kaip tokiai, tačiau kartais politiniai vadovai ar nacionalistiniai sąjūdžiai manipuliuoja religijomis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt