Teologinė komisija nagrinėjo prigimtinį įstatymą
 
 

(KAP, KAI) Spalio 2–5 d. Vatikane vyko Tarptautinės teologinės komisijos metinė sesija. Teologinės komisijos nariai, vadovaujami Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto kardinolo Williamo Levados, sesijoje svarstė dokumento apie prigimtinį moralinį įstatymą projektą. Taip pat svarstytas dokumentas apie teologijos tapatybę, prasmę ir metodus. Spalio 5 d. Tarptautinės teologinės komisijos narius audiencijoje priėmė popiežius Benediktas XVI.

Popiežius sakė, kad demokratinė visuomenė negali remtis „etiniu reliatyvizmu“, demokratijos pamatas privalo būti prigimtinis įstatymas. Pasak Šventojo Tėvo, prigimtinis moralinis įstatymas, Kūrėjo įrašytas žmogaus širdyje, ir yra etinio reliatyvizmo priešnuodis. Iš dalies dėl kultūrinių bei ideologinių veiksnių praradus akivaizdžius žmogaus etinės elgsenos pagrindus šiandienos visuomenė išgyvena sumaištį. Popiežius pabrėžė, kad jokie žmonių sukurti įstatymai negali pakeisti Kūrėjo nustatytų normų, grindžiančių pamatines žmogaus teises. Benedikto XVI teigimu, prigimtinis įstatymas yra laisvės garantas. Pasak popiežiaus, istorija parodė, kad ir daugumos nuomonė gali būti klaidinga, tikroji individų ir visuomenės pažanga priklauso nuo pagarbos prigimtiniam moraliniam įstatymui.

Vasario mėnesį Laterano universitete vykusiame tarptautiniame kongrese popiežius Benediktas XVI taip pat kalbėjo apie prigimtinės teisės problemas bei perspektyvas ir iškėlė poreikį giliau apmąstyti prigimtinį moralinį įstatymą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt