Vatikano atstovas Ženevoje gynė pabėgėlių teises
 
 

(KAP) Spalio 7 d. nuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie JT Ženevoje arkivyskupas Silvano Tomasi, kalbėdamas JT Pabėgėlių reikalų komisariato (UNHCR) vykdomojo komiteto plenariniame susirinkime, teigė, kad žmogiškasis orumas ir žmogaus teisės turi būti svarbiausi prieglobsčio politikos veiksniai. Pasak jo, daugiau dėmesio reikia skirti ne tiek politiniams motyvams, instituciniams reikalavimams ar saugumo mechanizmams, bet „netekusiems šaknų žmonėms, besikreipiantiems į tarptautinę bendruomenę“. Vatikano diplomatas nurodė pagrindines priežastis, verčiančias pabėgėlius ieškoti prieglobsčio: tai ne vien ginkluoti konfliktai, bet taip pat didžiulis skurdas, aplinkos užterštumas, religinė nepakanta bei persekiojimai, laisvės stygius. Pasak jo, sprendžiant pabėgėlių problemą, pareiga suteikti prieglobstį eina pirmiau nei „siauri nacionaliniai interesai“. Kita vertus, vyriausybės ir visuomeninės grupės privalo siekti, kad žmonėms būtų suteikta galimybė išgyventi ir jie nebūtų verčiami išvykti. Arkivyskupas Tomasi aštriai kritikavo tai, kad politinio prieglobsčio reikalavimai nuolat griežtinami, ir kaskart vis daugiau pabėgėlių grąžinama į kilmės šalis. Jis ragino tarptautinę bendruomenę aktyviau imtis „konfliktų prevencijos“. Vatikano atstovo duomenimis, pasaulyje yra 10 mln. pabėgėlių, be to dar 24 milijonai pabėgėlių savo šalių teritorijose.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt