Popiežius ragino melstis rožinį už taiką
 
 

(KAP, KAI) Spalio 7 d. per Viešpaties angelo maldą Šv. Petro aikštėje popiežius ragino maldininkus, kurių susirinko apie 50 tūkstančių, melstis rožinį už taiką šeimose ir pasaulyje. Pasak Benedikto XVI, tai siūlė ne kartą apsireiškusi Švč. Marija. Šventasis Tėvas priminė Marijos apsireiškimą Fatimoje prieš 90 metų, kai Marija prisistatė kaip „Rožinio Mergelė“ ir primygtinai ragino kasdien melstis rožinį prašant, kad baigtųsi karas. Benediktas XVI sakė: „Mes taip pat priimame motinišką Mergelės Marijos prašymą ir įsipareigojame su tikėjimu kalbėti rožinį už taiką mūsų šeimose, šalyse, visame pasaulyje“. Minint Rožinio Marijos šventę popiežius paaiškino: „Rožinis yra Mergelės Marijos duota priemonė kontempliuoti Jėzų ir apmąstyti jo gyvenimą, siekiant jį vis labiau mylėti ir vis ištikimiau juo sekti.“

Benediktas XVI sakė, kad Evangelijos skelbimas yra svarbiausia Bažnyčios tarnystė žmonijai. Įvairiopą priespaudą išgyvenančiai šiandienos žmonijai reikia pasiūlyti „išganymą Kristuje“. Pasak popiežiaus, tikroji taika plinta ten, kur žmonės ir institucijos atsiveria Evangelijai. Benediktas XVI priminė minėsimą Pasaulinį misijų sekmadienį ir 50-ąsias popiežiaus Pijaus XI enciklikos Fidei donum metines.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt