Benediktas XVI lankėsi Neapolyje
 
 

(KAP, KAI) Spalio 21 d. popiežius Benediktas XVI su vienos dienos pastoraciniu vizitu lankėsi Neapolyje. Popiežius aukojo iškilmingas Mišias, kalbėjo Viešpaties angelo maldą ir susitiko su religijų atstovais, dalyvavusiais Neapolyje tuo pat metu vykusiame ekumeniniame bei tarpreliginiame susitikime iš ciklo „Žmonės ir religijos“. Šventąjį Tėvą pasitikęs Neapolio metropolitas kardinolas Crescenzio Sepe sveikinimo žodyje kalbėjo apie sudėtingą Neapolio situaciją. Nors organizuotas nusikalstamumas čia rado palankią dirvą, Bažnyčia nesiliauja kartojusi, jog smurtas yra Dievo įžeidimas. Neapolio metropolitas kalbėjo apie Bažnyčios bendradarbiavimą su civiline valdžia ir priminė, kad šiame mieste vyksta religijų susitikimas siekiant taikos. Po sveikinimo prasidėjo iškilminga Eucharistija Plebiscito aikštėje, kurioje tikintieji dalyvavo nepaisydami smarkaus lietaus.

Mišiose taip pat dalyvavo Italijos premjeras R. Prodi ir religijų vadovai, tarp jų ekumeninis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, susirinkę į Asyžiaus „Maldos už taiką“ susitikimo tęsinį. Popiežius savo homilijoje kritikavo mafijos nusikaltimus ir apgailestavo dėl visuomenėje plintančio smurto mentaliteto, ragindamas jį įveikti: „meilė stipresnė už neapykantą ir mirtį“. Popiežius taip priminė, kad Neapolyje vyksta šiemetis Šv. Egidijaus bendruomenės organizuojamas Asyžiaus taikos susitikimas. Popiežius pabrėžė, jog Neapoliui, be visų reikalingų politinių priemonių, svarbus „gilus dvasinis atsinaujinimas“. Pasak popiežiaus, pasaulį keičia tylus tikėjimas, kurio išraiška yra malda. Malda yra mažųjų, atmetančių bet kokį smurtą, ginklas. Savo pamoksle Benediktas XVI analizavo socialinę Neapolio situaciją, kur paplitęs skurdas, butų stygius ir bedarbystė. Pasak popiežiaus, jaunimui, augančiam aplinkoje, kur vyrauja nelegali veikla ir „reikalų susitvarkymo” kultūra“, reikalinga rimta strategija, apimanti mokyklą, darbą ir laisvalaikį. Visi kviečiami angažuotis kovai su bet kokia smurto forma ir taip keisti mentalitetą bei kasdienės elgsenos įpročius. Benediktas XVI savo pamokslo pabaigoje paminėjo ganytojiškąjį Neapolio kardinolo C. Sepe laišką, cituodamas šio laiško mintį: „Vilties sėkla yra galbūt mažiausia, tačiau iš jos gali išaugti vešlus medis, duodantis daug vaisių.“

Pasibaigus Mišioms Benediktas XVI drauge su susirinkusiais tikinčiaisiais kalbėjo Viešpaties angelo maldą. Jis pasveikino Tarptautinio taikos susitikimo, kurio pradžia sutapo su popiežiaus vizito diena, dalyvius. Pasaulinės misijų dienos proga popiežius Benediktas XVI ragino tikinčiuosius dvasiškai ir materialiai remti misijas. Benediktas XVI priminė Pijaus XII prieš 50 metų paskelbtą misijų encikliką Fidei donum. Popiežius sakė, jog kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai, dirbantys misijose, neretai susiduria su dideliais sunkumais ir yra persekiojami.

Po to Benediktas XVI išvyko į Neapolio arkivyskupijos seminariją, kur Didžiojoje auloje susitiko su tarpreliginiame susitikime dalyvavusių delegacijų vadovais. Benediktas XVI ragino gerbti religijų įvairovę ir akcentavo, kad religijos niekuomet negali nešti neapykantos. „Religijos gali ir turi įnešti svarbų įnašą kuriant žmonijos taiką“, – sakė Šventasis Tėvas. Jis pridūrė, kad Katalikų Bažnyčia ir toliau ketina eiti dialogo keliu, siekdama įvairių kultūrų, tradicijų bei religijų tarpusavio supratimo. Benediktas XVI priminė šių susitikimų kilmę ir pirmtako Jono Pauliaus II sukviestus tarpreliginius susitikimus Asyžiuje 1986 m. ir 2002 m. Susitikime dalyvavo ekumeninis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I, anglikonų Kenterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas, Maskvos Patriarchato užsienio ryšių skyriaus vadovas metropolitas Kirilas, didysis Romos rabinas Riccardo Di Segni.

Po pietų ir trumpo poilsio Benediktas XVI aplankė Neapolio katedrą, kur adoravo Švenčiausiąjį Sakramentą ir pagerbė šv. Januarijaus relikvijas.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt


 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt