Ispanų kankinių beatifikacija
 
 

(KAP, KAI) Spalio 28 d. Romoje vyko didžiausios Naujųjų laikų beatifikacijos iškilmės: buvo paskelbti palaimintaisiais 498 kankiniai, nužudyti Ispanijos pilietinio karo metais (1936–1939). Į iškilmes atvyko visa Ispanijos vyskupų konferencija ir tūkstančiai maldininkų iš Ispanijos. Tarp naujųjų palaimintųjų yra du vyskupai, 24 dieceziniai kunigai, 462 pašvęstojo gyvenimo nariai, vyrai bei moterys, diakonas, subdiakonas, seminaristas ir 7 pasauliečiai. Tarp palaimintųjų tikėjimo kankinių vienuolių yra du prancūzai, du meksikiečiai ir vienas kubietis. Šv. Petro aikštėje vykusioms beatifikacijos iškilmėms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martinsas.

Atsižvelgiant į didelį palaimintųjų skaičių nebuvo, kaip įprasta, skaitomos jų biografijos, o tik pateikta bendra informacija apie jų gyvenimo auką už tikėjimą. Kardinolas Jose Saraiva Martinsas perskaitė popiežiaus dokumentą, kuriuo patvirtinama 498 kankinių, praliejusių kraują už Jėzaus Kristaus evangelijos liudijimą, beatifikacija. Jų liturginio minėjimo diena paskirta lapkričio 6-oji. Homilijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas priminė, jog naujieji palaimintieji praliejo kraują už Evangeliją tikėjimo persekiojimo metais (1934–1936 ir 1937). Jų kankinystė išreiškė meilę Jėzui Kristui ir jo Bažnyčiai. Prieš mirtį jie atleido savo persekiotojams ir net meldėsi už juos. Jie nesiekė šlovės sau, o jų kraujas davė vaisių. Kardinolas pridūrė, kad kankinystė yra aukščiausias ištikimybės tikėjimui liudijimas. Jis priminė, jog popiežius Jonas Paulius II ragino išlaikyti kankinių atminimą. Jo įpėdinis Benediktas XVI savo mokyme iškelia sąžinės ir kankinystės ryšį. Kankiniai yra sąžinės liudytojai, jie liudija žmogaus gebėjimą įvykdyti savo pareigą ir atverti kelią pažangai.

Bendra 498 kankinių beatifikacija buvo didžiausia tokio pobūdžio iškilmė Bažnyčios istorijoje. 2001 metų kovo 11 dieną Jonas Paulius II Šv. Petro aikštėje paskelbė 233 palaimintuosius. 1992 metais gegužės 25 dieną bendrai paskelbti 123 palaimintieji.

Popiežius Jonas Paulius II nuo 1987 m. paskelbė palaimintaisiais beveik 500 kankinių iš Ispanijos pilietinio karo metų. Jonas Paulius II savo pontifikato metais iš viso paskelbė 472 ispanų kankinius palaimintaisiais. Vienuolika iš jų paskelbti šventaisiais. Pastarųjų dviejų pontifikatų metais bendras Ispanijos palaimintųjų skaičius – 978 tikėjimo liudytojai. Benediktas XVI 2005 m. spalio mėnesį paskelbė 8 ispanų palaimintuosius.

Beatifikacijos iškilmės Ispanijoje kėlė kai kurių visuomenės sluoksnių pasipriešinimą, ypač nukentėjusių nuo generolo Francisco Franco režimo. Ispanijos vyskupų konferencija pabrėžia, kad palaimintieji yra ne „pilietinio karo aukos“, bet „tikėjimo kankiniai“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt