COMECE siūlo remti santuoką
 
 

(KAP, KAI) Lapkričio 5 d. Briuselyje pristatytas darbinis Europos bendrijos episkopatų komisijos COMECE dokumentas „Europos Sąjungos strategijos pasiūlymai remiant santuoką“. Šis dokumentas parengtas bendradarbiaujant su katalikiškomis šeimos asociacijomis. Dokumente pateikiamas priemonių paketas, kuriuo siekiama gerinti sėkmingos santuokos galimybes.

Dokumento autoriai reiškia įsitikinimą, jog Europos žemynui gresiančios demografinės katastrofos ir didėjančio skyrybų skaičiaus akivaizdoje patvarios šeimos yra svarbus visuomeninis kapitalas. Dokumente raginama remti ikisantuokinius kursus ir šeimos konsultacijas, mokant tarpusavio bendravimo ir dorojimosi su stresais. Regioninėje Briuselio politikoje turi būti atsižvelgiama į mažas pajamas turinčių šeimų būsto aprūpinimo problemas. COMECE siūlo, kad Europos Parlamentas paskelbtų 2011-uosius „Geros tėvystės” metais ir tai padėtų tėvams geriau atlikti savo auklėjamąjį vaidmenį.

Dokumente taip pat raginama tęsti paramą šeimoms su vaikais. Ekonomikoje reikia siekti, kad būtų patrauklu investuoti į sutuoktinių bei šeimų paramos programas. Pasak dokumento, siekis išvengti skyrybų yra taip pat svarbi priemonė užkirsti kelią gimstamumo mažėjimui. Dokumente rašoma, jog ES turi padėti finansuoti vaikų priežiūros institucijas. COMECE sekretoriatas ragina tęsti studijas apie namie vykdomą prievartą ir finansuoti kampanijas, nukreiptas prieš smurtą santuokoje. ES tyrimų biudžete turi būti numatytos lėšos tyrimams atskleidžiant šeimos reikšmę ir santuokos vertę visuomenei. Taip pat raginama tirti tautiniu atžvilgiu mišrias santuokas norint užkirsti kelią ypač dideliam tokių santuokų skyrybų nuošimčiui.

COMECE dokumente siūloma uždrausti brutalius vaizdo žaidimus, raginama vykdyti įvairias šviečiamąsias akcijas parodant tinkamas ugdymo formas, padėti tėvams ugdant vaikus tinkamai naudotis mobiliaisiais telefonais ir internetu, kovojant su alkoholiu, narkotikais, taip pat persivalgymu. Vyskupai taip pat siūlo palengvinti integraciją migrantų šeimų vaikams.

Europos vyskupai siūlo įvesti senelių atostogas. Vyresniems darbuotojams turėtų būti suteikiama galimybė išeiti atostogų iki dvejų metų, padedant auklėti anūkus. Reikia taip pat žengti tolyn, derinant privatų ir profesinį gyvenimą. COMECE dokumente prieštaraujama bandymams sulyginti nesantuokines sąjungas su sutuoktinių poromis globos, paveldėjimo ar išlaikymo teisių atžvilgiu. Pasak dokumento, santuoka yra vienintelė teisinė institucija, pripažįstama visose 27 ES valstybėse. Reikia neleisti, kad ES valstybėms būtų primetama pripažinti partnerystės formas, neatitinkančias jų teisinės ar kultūrinės tradicijos.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt