Pristatyta Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga
 
 

(KAP, KAI) Gruodžio 11 d. Popiežiškosios Iustitia et Pax tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino pristatė popiežiaus Benedikto XVI žinią 2008 m. sausio 1-ąją minėsimos Pasaulinės taikos dienos proga. Šiemetinė žinia pavadinta „Šeima – taikos bendruomenė“. Pristatydamas popiežiaus žinią kardinolas R. Martino paaiškino, kad ji susideda iš dviejų dalių: pirmojoje dalyje apsvarstomas šeimos kaip socialinės ląstelės ryšys su taika; antrojoje nagrinėjama taikos problematika visos žmonijos šeimos atžvilgiu. Kardinolas priminė, jog praėjusiais metais ginklavimosi išlaidos pasaulyje sudarė rekordinę sumą, viršijusią šaltojo karo laikus. Popiežiškosios Iustitia et Pax tarybos sekretorius vyskupas Giampaolo Crepadli nurodė, jog daugelis šalių teisina ginklavimosi išlaidas terorizmo pavojumi. Pasak jo, tai savotiškas užburtas ratas, nes ginklavimasis kelia grėsmę taikai, užuot ją stiprinęs. Pasak jo, nors pasaulyje sumažėjo konfliktų, didėja ginklų gamybos ir prekybos mastai.

Benediktas XVI žinioje 40-osios Pasaulinės taikos dienos proga ragina visuomenę ir politikus paremti šeimą kaip „svarbiausią taikos agentūrą“. Pasak jo, ši parama reiškia teisę į būstą, darbą, mokyklinį ugdymą ir medicinos apsaugą. Pasak Benedikto XVI, namų šeimininkavimas taip pat turi būti deramai vertinamas. Popiežius pabrėžia, jog vienintelis šeimos pagrindas yra vieno vyro ir vienos moters pažadas vienas kitam. Niekam nevalia trukdyti jų pasiryžimo atsakingai pradėti naują gyvenimą. Pasak popiežiaus, šeimos teisių neigimas ar ribojimas griauna taikos pamatus.

Popiežius ragino imtis bendrų ekologinių veiksmų siekiant išsaugoti planetą ir pasauliniu lygmeniu plėtoti aplinkosaugos valdymo institucijas. Benediktas XVI kvietė iš naujo apgalvoti pasaulyje paplitusius vartojimo standartus, jis ragino plėtoti investicijas, diferencijuojant energijos šaltinius ir siekiant veiksmingesnio energijos vartojimo. Žvelgdamas į globalizaciją Benediktas XVI ragino teisingiau skirstyti gėrybes.

Popiežiaus žinioje taip pat kritikuojamas „stipriojo teisės“ principas tarptautinėje politikoje. Benediktas XVI išreiškė rūpestį dėl naujų branduolinių programų ir smurto Artimuosiuose Rytuose, įtraukiančio vis daugiau valstybių. Popiežius taip pat gyrė prieš 60 metų paskelbtą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaraciją. Pasak popiežiaus, 1948 m. paskelbta Žmogaus deklaracija yra lemiamas žingsnis sunkiame ir reikliame kelyje santarvės ir taikos link.

Popiežius ragino plėtoti dialogą apie prigimtinį moralės įstatymą kaip tarptautinės ir humanitarinės teisės pamatą. Jis taip pat akino integruoti pamatines žmogaus teises nacionalinėje valstybių teisėje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt