Dievas yra taikos šaltinis
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino atsigręžti į Dievą kaip į taikos šaltinį. Komentuodamas per vasario 8 d. bendrąją audienciją 145 psalmę, popiežius akcentavo, jog Dievas pirmiausia yra Tėvas, prilaikantis „klumpančius“. Jis taip pat priminė, kad šioje psalmėje pabrėžiamas Dievo artumas žmogui.

Popiežius paminėjo šventąjį vienuolį Barsanufiją iš Gazos. Šis šventasis, kilęs iš Egipto, gyveno vienuolyne netoli Gazos ir mirė apie 540 m. Jis akindavęs savo mokinius nesigilinti į pagundų turinius, bet šauktis Jėzaus vardo.

Bendrosios audiencijos pabaigoje Benediktas XVI pagerbė Turkijoje nužudytą italų kunigą Andrea Santoro kaip „tylų ir drąsų Evangelijos tarną“. Ištarus jo vardą, daugiau nei 10 tūkst. audiencijos dalyvių spontaniškai pakilo iš savo vietų Vatikano audiencijų salėje ir ilgai plojo pagerbdami jo atminimą. „Tegu jo gyvybės auka prisideda prie religijų dialogo ir taikos tarp tautų“, – pasakė popiežius.

Italų kunigas Andrea Santoro nužudytas vasario 6 d. Trapezunto katalikų bažnyčioje, kai po šv. Mišių aukos buvo nugrimzdęs į maldą priešais Švenčiausiąjį. Jį nužudęs maždaug 17 metų amžiaus jaunuolis paliko bažnyčią sušukęs: „Alachas didis“. Santoro, Romos vyskupijos kunigas, Turkijoje darbavosi maždaug 10 metų. Užuojautos telegramoje Romos kardinolui vikarui Camillo Ruini popiežius Benediktas XVI išreiškė viltį, kad „jo pralietas kraujas taps vilties sėkla“, padėsiančia „kurti tikrąją tautų brolystę“.


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt