Popiežius ragina žurnalą „Civilta Cattolica“ dalyvauti kultūriniuose debatuose
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino Italijos jėzuitų žurnalą „Civilta Cattolica“ dalyvauti dabartiniuose kultūriniuose debatuose. Žurnalas turįs be polemikos ginti tiesą ir atsakyti į nepagrįstus priešiškus pareiškimus bažnytinės bendruomenės adresu. Per redakcijos darbuotojų priėmimą vasario 17 d. Vatikane popiežius taip pat pabrėžė, kad žurnalas, norintis išlikti ištikimas savo užduočiai, turįs nuolatos atsinaujinti ir teisingai aiškinti laiko ženklus.

Benediktas XVI šia proga taip pat kalbėjo apie stiprėjančią individualistinio reliatyvizmo ir pozityvizmo kultūrą. Pasak jo, egzistuojanti tendencija užsiverti Dievui ir jo moraliniam įstatymui. Tačiau yra ir teigiamų ženklų, kaip antai sustiprėjęs jautrumas religinėms vertybėms, vėl bundantis domėjimasis Biblija, pagarba žmogaus teisėms ir pasirengimas palaikyti dialogą su kitomis religijomis.

Žurnalas „Civilta Cattolica“ laikomas oficialiu Vatikano balsu. Popiežiaus Pijaus IX 1850 m. aprobuotas žurnalas šiandien turi 15 tūkst. prenumeratorių ir pasirodo du kartus per mėnesį.


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt