Nuodėmė trukdo žmonėms siekti taikos
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI priminė, kad nuodėmė trukdo žmogui žengti broliškumo, teisingumo, taikos ir visapusiško tobulėjimo keliu. Per Viešpaties angelo maldą vasario 19 d. popiežius pabrėžė, jog, nepaisant „iškilmingų pareiškimų“ šių vertybių naudai, žmonija esanti tartum „paralyžiuota“ blogio ir jo padarinių – melo, pykčio, pavydo. Nuodėmės sužeistą žmogų tikrai išgydyti tegali Jėzus. Žmogui „reikia Dievo gailestingumo, kurį atnešė Kristus“.

Dievo žodis, pasak popiežiaus, kviečiąs žmones pasitikėti Jėzumi. XX a. popiežiai, pirmiausia Jonas Paulius II, siekė „atvesti dabarties žmones prie Kristaus“, kad „jie Jo būtų išgydyti“. Benediktas XVI taip pat atkreipė dėmesį į savo encikliką Deus Caritas est. Joje jis norėjęs tikintiesiems ir visam pasauliui parodyti, kad meilės šaltinis yra Dievas. „Tiktai tada, kai išgydoma paralyžiuoto žmogaus širdis, jis gali atsistoti ir eiti pirmyn. Dievo meilė yra tikroji jėga, atnaujinanti pasaulį“, – sakė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt