Nuodėmė trukdo žmonėms siekti taikos
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI priminė, kad nuodėmė trukdo žmogui žengti broliškumo, teisingumo, taikos ir visapusiško tobulėjimo keliu. Per Viešpaties angelo maldą vasario 19 d. popiežius pabrėžė, jog, nepaisant „iškilmingų pareiškimų“ šių vertybių naudai, žmonija esanti tartum „paralyžiuota“ blogio ir jo padarinių – melo, pykčio, pavydo. Nuodėmės sužeistą žmogų tikrai išgydyti tegali Jėzus. Žmogui „reikia Dievo gailestingumo, kurį atnešė Kristus“.

Dievo žodis, pasak popiežiaus, kviečiąs žmones pasitikėti Jėzumi. XX a. popiežiai, pirmiausia Jonas Paulius II, siekė „atvesti dabarties žmones prie Kristaus“, kad „jie Jo būtų išgydyti“. Benediktas XVI taip pat atkreipė dėmesį į savo encikliką Deus Caritas est. Joje jis norėjęs tikintiesiems ir visam pasauliui parodyti, kad meilės šaltinis yra Dievas. „Tiktai tada, kai išgydoma paralyžiuoto žmogaus širdis, jis gali atsistoti ir eiti pirmyn. Dievo meilė yra tikroji jėga, atnaujinanti pasaulį“, – sakė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt