Įžeidimas jokiomis aplinkybėmis nepateisina smurto
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI pasmerkė ekscesus, pasitaikančius plėtojantis ginčui dėl karikatūrų. „Nepakanta ir smurtas kaip atsakas į įžeidimus nesuderinami su religijos principais“, – pareiškė jis vasario 20 d. per audienciją, suteiktą naujam Maroko pasiuntiniui prie Šventojo Sosto. Apgailėtina, kad religinių jausmų įžeidimu naudojamasi kaip smurtinių veiksmų dingstimi. Tokiomis akcijomis siekiama tikslų, neturinčių nieko bendro su religija.

Kartu popiežius ryžtingai kritikavo įžeidinėjimus religijos atžvilgiu. Tikintieji ir jų jausmai neturi būti provokacijos taikiniu. Siekiant skatinti taiką ir žmonių tarpusavio supratimą, religijas ir jų simbolius privalu gerbti.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt