Popiežius nominavo 15 naujų kardinolų
 
 

(KAP) Vasario 22 d. popiežius Benediktas XVI pranešė nominavęs 15 naujų kardinolų, tarp jų Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą Williamą Josephą Levadą, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefektą Francą Rodę, Apaštališkosios signatūros aukščiausiojo teismo prefektą Agostino Vallini, taip pat Bolonijos, Krokuvos, Bordo, Toledo, Bostono, Karakaso, Manilos, Seulo ir Honkongo arkivyskupus. Dar trys nominuotieji kardinolai yra vyresni negu 80 metų. Kardinolo insignijos nominuotiesiems kardinolams bus suteiktos kovo 24 d. surengtoje konsistorijoje.

Paskelbdamas apie konsistoriją, popiežius Benediktas XVI pabrėžė pagrindinę kardinolų užduotį – padėti popiežiui vykdyti savo tarnybą. Kardinolai, pasak popiežiaus, yra „savotiškas senatas“, turintis padėti popiežiui būti tikėjimo vienybės ir bendrystės pamatu. Todėl kardinolams nominuoti itin tinka vasario 22 d. švenčiama Šv. apaštalo Petro Sosto šventė, primenanti su Romos vyskupu susijusią vadovavimo Katalikų Bažnyčiai tradiciją. Benediktas XVI taip pat sakė naujais paskyrimais norėjęs papildyti kardinolų kolegiją iki 120 narių, turinčių teisę rinkti popiežių.

Prieš pranešdamas apie naujų kardinolų nominavimą, popiežius Benediktas XVI akcentavo popiežiaus užduotį vadovauti visai Bažnyčiai. Nuo ankstyviausių laikų Roma, anot jo, buvo pripažįstama kaip apaštalo Petro, kuriam Kristus patikėjo vadovauti jo bendruomenei, rezidencija. Ją popiežius, remdamasis pirmųjų krikščioniškųjų šimtmečių teologais, pavadino „tiesos ir taikos prieuosčiu“. Per Šv. apaštalo Petro Sosto šventę Bažnyčia dėkojanti už misiją, patikėtą Petrui ir jo įpėdiniams. Apaštalo Petro vyskupiškoje rezidencijoje krikščionys, Benedikto XVI žodžiais, turėtų įžiūrėti „gilią dvasinę reikšmę“ ir „Dievo meilės ženklą“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt