Teologija nėra teologų privatus reikalas
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, teologiniai darbai bei tyrimai turi būti vykdomi „bendrystėje su Bažnyčios magisteriumu ir jam vadovaujant“. Gruodžio 1 d., kreipdamasis į Tarptautinės teologijos komisijos narius, popiežius pabrėžė, jog teologija nėra privatus teologų reikalas. Toks supratimas iškreiptų teologijos prigimtį. Teologinis darbas prasmingas tiktai bažnytinėje bendruomenėje ir bendrystėje su teisėtais Bažnyčios ganytojais.

Teologinis darbas reikalauja mokslinės kompetencijos, tačiau ne mažiau ir tikėjimo dvasios bei nusižeminimo. Tik malda bei meditacija, pasak popiežiaus, galima suvokti Dievo prasmę. Racionalumas, moksliškumas ir mąstymas Bažnyčios dvasia vienas kito nešalina, priešingai, sudaro vieną visumą.

Būdamas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu, kardinolas Josephas Ratzingeris daugiau nei dvidešimt metų vadovavo Tarptautinei teologijos komisijai.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt