Teologija nėra teologų privatus reikalas
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, teologiniai darbai bei tyrimai turi būti vykdomi „bendrystėje su Bažnyčios magisteriumu ir jam vadovaujant“. Gruodžio 1 d., kreipdamasis į Tarptautinės teologijos komisijos narius, popiežius pabrėžė, jog teologija nėra privatus teologų reikalas. Toks supratimas iškreiptų teologijos prigimtį. Teologinis darbas prasmingas tiktai bažnytinėje bendruomenėje ir bendrystėje su teisėtais Bažnyčios ganytojais.

Teologinis darbas reikalauja mokslinės kompetencijos, tačiau ne mažiau ir tikėjimo dvasios bei nusižeminimo. Tik malda bei meditacija, pasak popiežiaus, galima suvokti Dievo prasmę. Racionalumas, moksliškumas ir mąstymas Bažnyčios dvasia vienas kito nešalina, priešingai, sudaro vieną visumą.

Būdamas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu, kardinolas Josephas Ratzingeris daugiau nei dvidešimt metų vadovavo Tarptautinei teologijos komisijai.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt