Popiežius Jonas Paulius II yra pavyzdys vyskupams
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI savo pirmtaką Joną Paulių II pavadino atsakomybės pavyzdžiu Bažnyčiai. Gruodžio 3 d., kreipdamasis į Lenkijos vyskupų grupę, atvykusią vizito ad limina, popiežius akcentavo, kad aktualus išlieka ir Jono Pauliaus II raginimas imtis naujosios evangelizacijos. Sykiu jis priminė, kad Bažnyčia savęs netapatina su jokia politine partija ir jokia politine sistema. Popiežius įspėjo vengti politinio šališkumo bei pabrėžė politikos autonomiją.

Popiežiaus žodžiais, „politiniame gyvenime krikščioniškąsias vertybes turi drąsiai ir suprantamai liudyti“ katalikai pasauliečiai. Tas vertybes jiems privalu ginti ypač tada, kai joms kyla grėsmė. Pasauliečiai turėtų veikti tiek politinėje, tiek komunikacinėje viešojoje erdvėje.

Kreipdamasis į vyskupus, Benediktas XVI akino juos savo gyvensena rodyti pavyzdį visiems katalikams ir pirmiausia kunigams. Nuo to neatsiejamas neturto praktikavimas, taip pat malda, paprastumas ir atsakomybės suvokimas. Popiežius taip pat ragino vyskupus rūpintis savo dvasininkų išsilavinimu bei nuolatiniu ugdymu mokslinėje, pastoracinėje ir žmogiškojoje srityje.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt