Popiežius Jonas Paulius II yra pavyzdys vyskupams
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI savo pirmtaką Joną Paulių II pavadino atsakomybės pavyzdžiu Bažnyčiai. Gruodžio 3 d., kreipdamasis į Lenkijos vyskupų grupę, atvykusią vizito ad limina, popiežius akcentavo, kad aktualus išlieka ir Jono Pauliaus II raginimas imtis naujosios evangelizacijos. Sykiu jis priminė, kad Bažnyčia savęs netapatina su jokia politine partija ir jokia politine sistema. Popiežius įspėjo vengti politinio šališkumo bei pabrėžė politikos autonomiją.

Popiežiaus žodžiais, „politiniame gyvenime krikščioniškąsias vertybes turi drąsiai ir suprantamai liudyti“ katalikai pasauliečiai. Tas vertybes jiems privalu ginti ypač tada, kai joms kyla grėsmė. Pasauliečiai turėtų veikti tiek politinėje, tiek komunikacinėje viešojoje erdvėje.

Kreipdamasis į vyskupus, Benediktas XVI akino juos savo gyvensena rodyti pavyzdį visiems katalikams ir pirmiausia kunigams. Nuo to neatsiejamas neturto praktikavimas, taip pat malda, paprastumas ir atsakomybės suvokimas. Popiežius taip pat ragino vyskupus rūpintis savo dvasininkų išsilavinimu bei nuolatiniu ugdymu mokslinėje, pastoracinėje ir žmogiškojoje srityje.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt