Popiežius sujungė Romos kurijos dikasterijas
 
 (KAP) Kovo 11 d. Vatikano Spaudos centre pranešta, kad keturios Romos kurijos dikasterijos sujungiamos į dvi. Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba prijungta prie Popiežiškosios kultūros tarybos. Ligšioliniam Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkui kardinolui Pauliui Poupardui pavesta vadovauti taip pat Popiežiškajai tarpreliginio dialogo tarybai. Ligšiolinis Tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas arkivyskupas Michaelis Louisas Fitzgeraldas paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Egipte ir Arabų Lygoje. Popiežiškosios teisingumo ir taikos („Iustitia et Pax“) tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino vadovaus taip pat Popiežiškajai migrantų ir keleivių sielovados tarybai. Ligšioliniam Popiežiškosios migrantų sielovados tarybos pirmininkui kardinolui Stephenui Fumio Hamao dar pernai sukako 75 metai – Kanonų teisėje numatytas atsistatydinimo amžius. Pasak pranešimo spaudai, pastaruoju sujungimu siekta „sustiprinti dialogą tarp kultūros žmonių ir įvairių religijų išpažinėjų“.

Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba veikia nuo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąja konstitucija Pastor bonus 1988 m. birželio 28 d. įvykdytos Romos kurijos reformos. Taryba buvo įkurta reformavus popiežiaus Pauliaus VI 1970 m. įsteigtą Popiežiškąją migrantų ir keleivių dvasinės globos komisiją.

Ta pačia apaštališkąja konstitucija Pastor bonus buvo įsteigta Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba. Taryba įkurta reformavus popiežiaus Pauliaus VI 1964 m. gegužės 19 d. įsteigtą Nekrikščionių sekretoriatą. 1974 m. šiame Sekretoriate (nuo 1988 m. Taryboje) įsteigta Religinių santykių su musulmonais komisija.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt