Popiežius kritikavo religijos laisvės suvaržymus
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI kritikavo religijos laisvės suvaržymus daugelyje pasaulio dalių. Per Viešpaties angelo maldą gruodžio 4 d., aiškiai turėdamas galvoje kai kurias islamo šalis bei Azijos komunistines valstybes, jis minėjo, jog religijos laisvė kai kada „vadovaujantis religiniais ar ideologiniais sumetimais“ apskritai nesuteikiama. Kitur ji garantuota popieriuje, tačiau de facto apribojama „politikos arba, subtiliau, vyraujančios agnosticizmo bei reliatyvizmo kultūros“.

Atkreipdamas dėmesį į prieš 40 metų Vatikano II Susirinkimo paskelbtą dokumentą Dignitatis humanae, Benediktas XVI sakė, jog religijos laisvė laiduotina ne tik kiekvienam asmeniui, bet ir bendruomenei. Religijos laisvė kylanti iš žmogaus, vienintelio kūrinio, gebančio laisvai bei sąmoningai užmegzti ryšį su savo Kūrėju, kilnumo. „Melskimės, kad kiekvienas žmogus galėtų pilnatviškai gyventi savo religiniu pašaukimu“, – sakė Benediktas XVI.

JT neįgaliųjų teisių deklaracijos trisdešimtųjų metinių proga popiežius taip pat ragino labiau integruoti neįgalius žmones į visuomenę, darbo pasaulį bei krikščionių bendruomenę. „Kiekvieno žmogaus gyvybė verta pagarbos ir turi būti apsaugota nuo prasidėjimo iki natūralios mirties“, – pabrėžė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt