Popiežius kritikavo religijos laisvės suvaržymus
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI kritikavo religijos laisvės suvaržymus daugelyje pasaulio dalių. Per Viešpaties angelo maldą gruodžio 4 d., aiškiai turėdamas galvoje kai kurias islamo šalis bei Azijos komunistines valstybes, jis minėjo, jog religijos laisvė kai kada „vadovaujantis religiniais ar ideologiniais sumetimais“ apskritai nesuteikiama. Kitur ji garantuota popieriuje, tačiau de facto apribojama „politikos arba, subtiliau, vyraujančios agnosticizmo bei reliatyvizmo kultūros“.

Atkreipdamas dėmesį į prieš 40 metų Vatikano II Susirinkimo paskelbtą dokumentą Dignitatis humanae, Benediktas XVI sakė, jog religijos laisvė laiduotina ne tik kiekvienam asmeniui, bet ir bendruomenei. Religijos laisvė kylanti iš žmogaus, vienintelio kūrinio, gebančio laisvai bei sąmoningai užmegzti ryšį su savo Kūrėju, kilnumo. „Melskimės, kad kiekvienas žmogus galėtų pilnatviškai gyventi savo religiniu pašaukimu“, – sakė Benediktas XVI.

JT neįgaliųjų teisių deklaracijos trisdešimtųjų metinių proga popiežius taip pat ragino labiau integruoti neįgalius žmones į visuomenę, darbo pasaulį bei krikščionių bendruomenę. „Kiekvieno žmogaus gyvybė verta pagarbos ir turi būti apsaugota nuo prasidėjimo iki natūralios mirties“, – pabrėžė popiežius.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt