Popiežius: tęsti Vatikano II Susirinkimo pradėtą atsinaujinimą
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino Katalikų Bažnyčią toliau žengti Vatikano II Susirinkimo nužymėtu Evangelija grindžiamo atsinaujinimo keliu. Per šv. Mišias Šv. Petro katedroje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną popiežius paminėjo Vatikano II Susirinkimo keturiasdešimtąsias metines. Susirinkimas, trukęs trejus metus, baigėsi 1965 m. gruodžio 8 d. Jis davė pradžią Katalikų Bažnyčios atsinaujinimui, intensyvesniam dialogui su kitais krikščionimis, paskatino daugiau atsiverti pasauliui. Šv. Mišiose dalyvavo Romos kurijos kardinolai, vyskupai ir prelatai.

Per tos pačios dienos Viešpaties angelo maldą popiežius Vatikano II Susirinkimą pavadino „didžiausiu bažnytiniu XX a. įvykiu“. Jis dėkojo Dievui už dovanotą „šį bažnytinį Susirinkimą“ ir pastarųjų keturių dešimtmečių įvykių kupiną bažnytinį gyvenimą. Pasak Benedikto XVI, jo pirmtakai su didele pastoracine išmintimi vedę Bažnyčią „autentiško susirinkiminio atsinaujinimo“ keliu ir intensyviai stengęsi sąžiningai aiškinti bei įgyvendinti Susirinkimo nutarimus. Popiežius taip pat priminė, jog popiežius Paulius VI, iškilmingai užbaigdamas Susirinkimą 1965 m. gruodžio 8 d., prašęs Mariją globoti Bažnyčią bei padėti įgyvendinti Susirinkimo nutarimus. Marija, pasak popiežiaus, su motinišku rūpesčiu globojusi jo pirmtakus bei Susirinkimo įgyvendinimo darbus.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt