Popiežius: tęsti Vatikano II Susirinkimo pradėtą atsinaujinimą
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino Katalikų Bažnyčią toliau žengti Vatikano II Susirinkimo nužymėtu Evangelija grindžiamo atsinaujinimo keliu. Per šv. Mišias Šv. Petro katedroje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną popiežius paminėjo Vatikano II Susirinkimo keturiasdešimtąsias metines. Susirinkimas, trukęs trejus metus, baigėsi 1965 m. gruodžio 8 d. Jis davė pradžią Katalikų Bažnyčios atsinaujinimui, intensyvesniam dialogui su kitais krikščionimis, paskatino daugiau atsiverti pasauliui. Šv. Mišiose dalyvavo Romos kurijos kardinolai, vyskupai ir prelatai.

Per tos pačios dienos Viešpaties angelo maldą popiežius Vatikano II Susirinkimą pavadino „didžiausiu bažnytiniu XX a. įvykiu“. Jis dėkojo Dievui už dovanotą „šį bažnytinį Susirinkimą“ ir pastarųjų keturių dešimtmečių įvykių kupiną bažnytinį gyvenimą. Pasak Benedikto XVI, jo pirmtakai su didele pastoracine išmintimi vedę Bažnyčią „autentiško susirinkiminio atsinaujinimo“ keliu ir intensyviai stengęsi sąžiningai aiškinti bei įgyvendinti Susirinkimo nutarimus. Popiežius taip pat priminė, jog popiežius Paulius VI, iškilmingai užbaigdamas Susirinkimą 1965 m. gruodžio 8 d., prašęs Mariją globoti Bažnyčią bei padėti įgyvendinti Susirinkimo nutarimus. Marija, pasak popiežiaus, su motinišku rūpesčiu globojusi jo pirmtakus bei Susirinkimo įgyvendinimo darbus.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt