Šventojo Sosto iniciatyva internete ir popiežiaus žinia Visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 
 (KAP, KAI) Sausio 25 d. per Viešpaties angelo maldą popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad naujosios komunikavimo technologijos gali padėti siekiant tiesos, gėrio ir grožio. Todėl Vatikanas bendradarbiaudamas su bendrove Google ėmėsi naujos iniciatyvos, idant Šventojo Sosto informacija būtų lengviau pasiekiama internete. Popiežius išreiškė viltį, kad ši iniciatyva pasieks daugelį žmonių, ieškančių atsakymų į savo dvasinius klausimus. Benediktas XVI ragino „digitalinę kartą“ protingai elgtis su šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis, pirmiausia su internetu.

Sausio 23 d. žurnalistų globėjo šv. Pranciškaus Salezo minėjimo proga Vatikane pristatyta Benedikto XVI žinia 43 Pasaulio visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga. Žinioje „Naujosios technologijos, nauji ryšiai puoselėjant pagarbos, dialogo ir draugystės kultūrą“ aptariami interneto privalumai ir grėsmės. Dokumentą pristatė Popiežiškosios socialinio bendravimo priemonių tarybos pirmininkas arkivyskupas Claudio Maria Celli.

Vatikano spaudos salės (taip pat Vatikano radijo ir televizijos centro CTV) direktorius kun. Federico Lombardi SJ pristatė naują Vatikano iniciatyvą, įgyvendintą bendradarbiaujant su Google bendrove, – popiežiaus kanalą YouTube portale. Pasak kun. F. Lombardi, Šventojo Sosto kanalu YouTube portale siekiama patikimai ir nuolat teikti informaciją apie Vatikaną ir popiežių. YouTube portale atvertas kanalas kasdien pateiks vieną ar dvi žinias (ne ilgesnes kaip dviejų minučių trukmės) apie įvykius Vatikane ar popiežiaus veiklą. Medžiagą rengia Vatikano televizijos centras ir Vatikano radijas. Per nurodytas jungtis bus galima pasiekti pirminius tekstus bei komentarus. Kun. F. Lombardi atkreipė dėmesį, kad svetainėje nenumatyta galimybė dėti internautų komentarus, tačiau drauge pabrėžė, jog komentarai bus kruopščiai analizuojami ir į juos bus atsižvelgiama. Pasak Vatikano atstovo, popiežiaus kanalas yra graži ir konstruktyvi iniciatyva, kurią Vatikanas pradeda pasitikėdamas visų draugiškumu ir dialogu.

Pristatyme dalyvavo taip pat Google bendrovės Media Solutions skyriaus vadovas Henrique Castro. Jis pabrėžė, kad žodis „Dievas“ yra viena dažniausių Google paieškos sistemoje ieškomų sąvokų.

Parengė „Bažnyčios žinios“
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt