Žmogaus orumas ir visuotinė gerovė – aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje
 
 

(KAP) Popiežiaus Benedikto XVI akimis, aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje turėtų būti žmogaus orumas ir visuotinė gerovė. Norint tą laiduoti, būtinos teisingos struktūros, atsižvelgiančių į visų žmonių ir visuomenės gerovę. Per šv. Mišias Šv. Petro katedroje kovo 19-ąją, Šv. Juozapo Darbininko šventės dieną, popiežius akcentavo, jog žmogus neturįs leistis būti pavergiamas darbas. Darbo nevalia paversti stabu. Benediktas XVI taip pat akino tikinčiuosius šiandienėje darbo pasaulio krizėje siekti autentiško solidarumo ir tvarios taikos. Popiežius išreiškė susirūpinimą dėl bedarbystės, pirmiausia jaunuolių. Kartu jis ragino laikytis savaitinio poilsio bei švęsti sekmadienį.

Benediktas XVI taip pat pabrėžė dvasingumo, padedančio tikintiesiems šventėti per darbą, būtinybę bei atkreipė dėmesį į šv. Juozapo, kasdien turėjusio savo rankomis dirbti, kad patenkintų savo šeimos poreikius, pavyzdį. Bažnyčia dėl to jį pagrįstai paskyrusi darbininkų globėju.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt