Žmogaus orumas ir visuotinė gerovė – aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje
 
 

(KAP) Popiežiaus Benedikto XVI akimis, aukščiausi kriterijai darbo pasaulyje turėtų būti žmogaus orumas ir visuotinė gerovė. Norint tą laiduoti, būtinos teisingos struktūros, atsižvelgiančių į visų žmonių ir visuomenės gerovę. Per šv. Mišias Šv. Petro katedroje kovo 19-ąją, Šv. Juozapo Darbininko šventės dieną, popiežius akcentavo, jog žmogus neturįs leistis būti pavergiamas darbas. Darbo nevalia paversti stabu. Benediktas XVI taip pat akino tikinčiuosius šiandienėje darbo pasaulio krizėje siekti autentiško solidarumo ir tvarios taikos. Popiežius išreiškė susirūpinimą dėl bedarbystės, pirmiausia jaunuolių. Kartu jis ragino laikytis savaitinio poilsio bei švęsti sekmadienį.

Benediktas XVI taip pat pabrėžė dvasingumo, padedančio tikintiesiems šventėti per darbą, būtinybę bei atkreipė dėmesį į šv. Juozapo, kasdien turėjusio savo rankomis dirbti, kad patenkintų savo šeimos poreikius, pavyzdį. Bažnyčia dėl to jį pagrįstai paskyrusi darbininkų globėju.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt