Saugotis klaidingo laisvės supratimo
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI įspėjo saugotis klaidingo laisvės supratimo. Sakydamas pamokslą per Mišias Šv. Petro katedroje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną popiežius atkreipė dėmesį, kad daugelis žmonių mano, jog „gera, galbūt netgi būtina, sudaryti kokį nors nedidelį paktą su blogiu ir pasilaikyti šiek tiek laisvės blogio atžvilgiu“. Daugelis žmonių įtarinėja, kad Dievas esąs žmogiškosios laisvės varžovas. Anot popiežiaus, tokioms tendencijoms pasiduoti nevalia. „Jei gyvensime priešingai meilei ir tiesai, vadinasi, priešingai Dievui, griausime vieni kitus ir pasaulį“, – sakė popiežius.

Benediktas XVI kritikavo mintį, kad žmogus galįs iki galo realizuoti savo žmogiškąją būtį tik savavališkai elgdamasis. Toks polinkis esąs „nuodų lašas“, glūdintis kiekviename asmenyje ir Bažnyčios vadinamas gimtąja nuodėme. Be gimtosios nuodėmės pradėtosios Dievo Gimdytojos Marijos šventės dieną būtina suvokti, jog Dievui paklūstantis žmogus nevirsta marionete.

„Juo žmogus yra arčiau Dievo, juo jis yra arčiau žmonių. Tą mums rodo Marija“, – pabrėžė popiežius. Jis priminė, kad popiežius Paulius VI per Susirinkimą Mariją pavadinęs „Bažnyčios motina“. Tada Susirinkimo tėvai plodami pakilę iš savo vietų. Benediktas XVI sakė, jog šis momentas jam neišdildomai įsirėžęs į atmintį.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt