Benediktas XVI padėjo rožių prie Marijos kolonos Romoje
 
 

(KAP) Gruodžio 8 d. popiežius Benediktas XVI, laikydamasis tradicijos, apsilankė Romos Piazza di Spagnia ir prie Marijos kolonos padėjo rožių. Šventiškai papuoštoje aikštėje popiežiaus laukė tūkstančiai romiečių bei turistų. Miesto vardu Benediktą pasveikino Romos meras.

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmių dieną popiežius prašė Marijos globoti Bažnyčią bei pasaulį ir meldė jos užtarimo, idant tautos gyventų taikoje bei santarvėje. Dievo Motinai po kojomis jis padedąs žmonijos baimę ir viltį. Pirmąkart kaip popiežius lankydamasis prie Marijos kolonos Benediktas XVI priminė, jog lygiai prieš keturiasdešimt metų, 1965 m. gruodžio 8 d., baigėsi Vatikano II Susirinkimas. Laikotarpiu po Susirinkimo, pasak popiežiaus, Marija rodė kelią Bažnyčios ganytojams, ypač popiežiams, ir padėjo Bažnyčiai „teisingai suprasti ir ištikimai įgyvendinti Susirinkimo dokumentus“.

Marijos statula ant vienos antikinės kolonos buvo pastatyta popiežiaujant Pijui IX (1848–1878) Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo (1854) proga. Kiekvienų metų gruodžio 8-ąją, liturginę Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, popiežius Marijos statulos papėdėje padeda gėlių.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt