Benediktas XVI padėjo rožių prie Marijos kolonos Romoje
 
 

(KAP) Gruodžio 8 d. popiežius Benediktas XVI, laikydamasis tradicijos, apsilankė Romos Piazza di Spagnia ir prie Marijos kolonos padėjo rožių. Šventiškai papuoštoje aikštėje popiežiaus laukė tūkstančiai romiečių bei turistų. Miesto vardu Benediktą pasveikino Romos meras.

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmių dieną popiežius prašė Marijos globoti Bažnyčią bei pasaulį ir meldė jos užtarimo, idant tautos gyventų taikoje bei santarvėje. Dievo Motinai po kojomis jis padedąs žmonijos baimę ir viltį. Pirmąkart kaip popiežius lankydamasis prie Marijos kolonos Benediktas XVI priminė, jog lygiai prieš keturiasdešimt metų, 1965 m. gruodžio 8 d., baigėsi Vatikano II Susirinkimas. Laikotarpiu po Susirinkimo, pasak popiežiaus, Marija rodė kelią Bažnyčios ganytojams, ypač popiežiams, ir padėjo Bažnyčiai „teisingai suprasti ir ištikimai įgyvendinti Susirinkimo dokumentus“.

Marijos statula ant vienos antikinės kolonos buvo pastatyta popiežiaujant Pijui IX (1848–1878) Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo (1854) proga. Kiekvienų metų gruodžio 8-ąją, liturginę Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, popiežius Marijos statulos papėdėje padeda gėlių.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt