Pirmoji Benedikto XVI konsistorija
 
 

(KAP, KAI) Kovo 24 d. Šv. Petro aikštėje vyko pirmoji popiežiaus Benedikto XVI pontifikato vieša kardinolų konsistorija. Šventasis Tėvas įteikė kardinoliškuosius biretus penkiolikai naujai pakeltų kardinolų. Iškilmėse švęsta Žodžio liturgija. Pirmiausia Benediktas XVI lotyniškai perskaitė kardinolų skyrimo formulę ir jų vardus. Kardinolais pakelti trys Romos kurijos dignitoriai: Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas Williamas Josephas Levada iš JAV, Pašvęstojo gyvenimo institutų kongregacijos prefektas Francas Rode iš Slovėnijos, Apaštališkosios signatūros Aukščiausiojo Tribunolo prefektas Agostino Vallini iš Italijos. Purpurinius biretus taip pat gavo Krokuvos arkivyskupas Stanislawas Dziwiszas, Karakaso arkivyskupas Jorge Urosa Savino, Manilos arkivyskupas Gaudencio Rosales, Bordeaux arkivyskupas Jean-Pierre’as Ricardas, Toledo arkivyskupas Antonio Canizares Llovera, Seulo arkivyskupas Nicholas Cheong Jin-suk, Bostono arkivyskupas Seanas Patrickas O’Malley, Bolonijos arkivyskupas Carlo Caffarra ir Honkongo arkivyskupas Josephas Zen Ze-kiun. Kardinolais pakelti buvo taip pat trys hierarchai, vyresni negu 80 metų, todėl nebegalintys dalyvauti konklavoje: Romos Šv. Pauliaus bazilikos arkikunigas Andea Cordero Lanza di Montezemolo, Tamale (Gana) arkivyskupas emeritas Peter Poreku Dery ir buvęs Popiežiškojo Biblijos instituto rektorius t. Albertas Vanhoye.

Šv. Petro aikštėje susibūrę tikintieji ovacijomis lydėjo skaitomus naujųjų kardinolų vardus. Naujųjų kardinolų kolegijos narių vardu kalbėjo Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Williamas Levada. Naujųjų kardinolų vardu jis pažadėjo popiežiui visišką meilę ir ištikimybę „negailint savęs ir savo gyvybės“.

Po maldos už Bažnyčią ir Šventojo Rašto skaitinių popiežius pasakė homiliją. Jis išreiškė viltį, kad kardinolai padės siekti krikščionių vienybės. Šventasis Tėvas sakė tikįs, kad visa kardinolų kolegija skelbs pasauliui, jog Deus caritas est, jog kardinolai prisidės kad „meilės pradmuo spinduliuotų ir atgaivintų Bažnyčią kiekviename hierarchiniame lygmenyje“. Popiežius kvietė naujai atkreipti dėmesį į mažutėlius ir varguolius, „kad Bažnyčia aiškiai skelbtų pasauliui meilės civilizacijos iššūkį“. Primindamas istorinę kardinolų kolegijos kilmę popiežius pavadino ją „savotišku senatu“. Po homilijos naujieji kardinolai lotyniškai išpažino tikėjimą, taip pat pažadėjo ištikimybę Benediktui XVI ir jo įpėdiniams.

Iškilmingiausias konsistorijos momentas buvo tuomet, kai, sugiedojus Tu es Petrus, Romos vyskupas naujiesiems kardinolams uždėjo purpurinius biretus ir įteikė nominacijos bules. Naujieji kardinolai iš eilės atėjo prie sėdinčio Šventojo Tėvo ir suklupę priėmė kardinoliškąsias insignijas. Nominacine bule kiekvienam kardinolui paskirta titulinė Romos bažnyčia. Romos kurijoje dirbantys, taip aštuoniasdešimtmetį peržengę kardinolai tapo kardinolais diakonais, o devyni arkivyskupai tapo kardinolais kunigais.

Per įteikimo apeigas Šventasis Tėvas du kartus atsistojo. Pirmą kartą jis apkabino savo įpėdinį Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigose kardinolą Williamą Levadą. Po to invalido vežimėlyje prie popiežiaus buvo privežtas kardinolas Peter Poreku Dery. Uždėjęs purpurinį biretą popiežius apkabino ir pabučiavo Ganos hierarchą. Ypač daug aplodismentų sulaukė Honkongo kardinolas Josephas Zen Ze-kiun. Jaudinantis buvo taip pat popiežiaus susitikimas su buvusiu Jono Pauliaus II sekretoriumi kardinolu Stanislawu Dziwiszu.

Kovo 25 d. Šv. Petro aikštėje Benediktas XVI aukojo Mišias ir įteikė naujiesiems kardinolams žiedus – vidinio ryšio su Kristumi ženklus. Homilijoje Šventasis Tėvas sakė, kad kardinolų „dvasinis ir aktyvus artumas“ jam reiškia paramą ir paguodą. Pasak popiežiaus, jo tarnystės tikslas yra ugdyti Bažnyčią į „meilės bendrystę“, padedant visiems tikintiesiems.

Viešpaties apreiškimo šventės proga popiežius pateikė Mariją kardinolams pavyzdžiu. Pasak jo, „marijiškasis pradmuo“ Bažnyčios steigimui buvęs dar labiau „pirminis ir pamatinis“, negu petriškoji tarnyba. Benediktas XVI nurodė Jono Pauliaus II dvasingumą ir jo tarnystę, nuolat siejamą su Marija – Bažnyčios Motina ir Karaliene. Benediktas XVI priminė, kad jo pirmtakas Jonas Paulius II prieš metus įžengė „į skausmingą, bet drauge triumfališką“  savo pontifikato etapą. Paskutiniąsias Jono Pauliaus II gyvenimo savaites Benediktas XVI pavadino velykiniu įvykiu.


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt