Maldos budėjimas Jono Pauliaus II atminimui Vatikane
 
 

(KAI, KAP) Vėlų balandžio 2 d. vakarą vykusiame maldos budėjime pro savo apartamentų langą popiežius Benediktas XVI vadovavo Rožinio maldai Jono Pauliaus II atminimui. Rožinis buvo kalbamas lotyniškai. Prieš įvairiomis kalbomis skaitytus slėpinių pavadinimus buvo pateikti apmąstymai pagal Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką Rosarium Virginis Mariae. 21 val. 37 min. Šv. Petro aikštėje pasigirdo varpų gaudesys, susirinkusieji laikė rankose degančias žvakes.

Popiežius Benediktas XVI pasveikino visus Romos vyskupijos organizuoto maldos budėjimo dalyvius ir pavadino renginį „jaudinančiu apmąstymo ir maldos momentu“. Pasak Benedikto XVI, metams praslinkus po Jono Pauliaus II mirties „jo atminimas išlieka kaip niekad gyvas. Jis tebėra mūsų protuose ir mūsų širdyse. <…> Jis ir toliau žadina visuose, ypač jaunime, entuziazmą siekiant gėrio, taip pat ryžtą sekti Jėzumi ir jo mokslu”. Pasak Benedikto XVI, Jono Pauliaus II pontifikatą galima apibūdinti dviem žodžiais:  „ištikimybe“ ir „atsidavimu“ – tai buvo „visiška ištikimybė Dievui ir begalinis atidavimas visuotinės Bažnyčios ganytojo misijai“. Benediktas XVI pabrėžė, kad Jono Pauliaus II ištikimybė ir atsidavimas dar įtikinamiau pasireiškė paskutiniaisiais jo gyvenimo mėnesiais. Pasak Benedikto XVI, Jono Pauliaus II ryžtingai priimta ir išgyventa liga „suteikė kančiai orumo ir vertės, paliudijo, jog žmogus vertingas ne dėl savo veiksmingumo ar išvaizdos, bet dėl to, kad žmogus sukurtas ir mylimas Dievo“. „Mūsų mylimasis popiežius galėjo tapti kiekvieno mūsų bendrakeleivis ir autoritetingai prabilti taip pat į tuos, kurie tolimi krikščionių tikėjimui“, – sakė jis. Benediktas XVI ragino iš naujo priimti Jono Pauliaus II dvasinį palikimą: nepailstamai ieškoti Tiesos, sekti Kristumi ir visiems skelbti Evangelijos žinią.

Po popiežiaus Benedikto XVI kalbos pradėta televizijos tilto transliacija sujungė Vatikaną ir Krokuvą. Pro Krokuvos arkivyskupijos rūmų „popiežiaus langą“ kardinolas Stanislawas Dziwiszas itališkai kreipėsi į susibūrusius Šv. Petro aikštėje maldininkus, stebėjusius vaizdą didžiuliuose ekranuose. Popiežius taip pat stebėjo transliaciją.

Maldos budėjimo dalyviams prieš Rožinio maldą buvo skaitomi Karolio Wojtylos poezijos fragmentai, tarp jų ištraukos iš „Romos triptiko“ ir poemos „Stanislovas“. Poemą apie Krokuvos globėją kankinį šv. Stanislovą kardinolas Karolis Wojtyla galutinai baigė atvykęs į 1978 m. konklavą Romoje.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt