Popiežius ragina tęsti katalikų ir ortodoksų dialogą
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino toliau plėtoti katalikų ir ortodoksų dialogą. “Nevalia tenkintis „tarpiniais etapais“, būtina nepaliaujamai, ryžtingai, aiškiai ir nuolankiai ieškoti Jėzaus Kristaus valios“, – sakė popiežius gruodžio 14 d. per audienciją pasirengimo oficialios Katalikų ir ortodoksų dialogo komisijos visuotiniam susirinkimui, įvyksiančiam 2006 m. Belgrade, komiteto nariams. Dialogo komisijai iš katalikų pusės vadovauja Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos prezidentas kardinolas Walteris Kasperis, iš ortodoksų – Pergamino metropolitas Ioannis Zizioulas.

Pasak Benedikto XVI, artimiausia dialogo užduotimi turėtų būti esamų nuomonių skirtumų įveikimas ir bendros pastangos atkurti visišką Bažnyčių bendrystę. Kartu popiežius pabrėžė, jog tam savų „silpnų jėgų“ nepakanka. Nuolatos būtina melsti dieviškosios pagalbos, nes vienybė pirmučiausiai yra „Dievo dovana“.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt