Didžiojo Tridienio ir Velykų pamaldos Vatikane
 
 

Balandžio 13 d. Popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje vadovavo Krizmos Mišioms. Homilijoje Šventasis Tėvas ragino kunigus Kristaus pavyzdžiu „kilti į kalną“ melstis. Pasak popiežiaus, paprastas aktyvizmas kartais gali tapti net heroizmu, tačiau neatneša vaisių ir tampa nebeveiksmingas, jei nekyla iš gilios bendrystės su Kristumi. Kunigas visų pirma privalo būti maldos žmogus. „Laikas, skirtas maldai, yra tikras sielovados darbo laikas“, – sakė popiežius. Savo kalboje jis citavo Turkijoje nužudytą misionierių kun. Andrea Santoro. „Reikia savo kūnu iki galo nešti šio pasaulio blogį ir dalytis kentėjimais Jėzaus pavyzdžiu“, – sakė Benediktas XVI.

Paskutinės vakarienės Mišiomis Laterano bazilikoje popiežius Benediktas XVI pradėjo Didžiojo Tridienio šventimą. Benediktas XVI grąžino tradiciją Paskutinės vakarienės Mišias švęsti Laterano bazilikoje. Paskutiniaisiais pontifikato metais popiežius Jonas Paulius II dėl pablogėjusios sveikatos švęsdavo šias Mišias Šv. Petro bazilikoje. Romos vyskupas, kaip ir kiti pasaulio vyskupai, sekdamas Jėzaus pavyzdžiu tądien numazgojo kojas dvylikai vyrų. Pamoksle popiežius ragino tarnauti kenčiantiesiems ir apleistiesiems. Šventasis Tėvas pabrėžė: „Dievas nėra perdaug didis, kad nesirūpintų mūsų mažais dalykais“. Būtent dėl savo didybės Dievas gali priimti kiekvieno žmogaus rūpesčius ir problemas. Kalbėdamas apie Jėzų išdavusį apaštalą Judą, popiežius įspėjo nesivadovauti galia ir sėkme. Judui pinigai tapo svarbesni už bendrystę su Jėzumi.

Didįjį penktadienį popiežius vadovavo Kryžiaus pagerbimo pamaldoms Šv. Petro bazilikoje. Pradžioje jis – kaip ir viso pasaulio vyskupai savo katedrose – parpuolė prieš didįjį altorių ir keletą minučių tyloje paminėjo Jėzaus mirtį. Pagerbdamas Kryžių
Šventasis Tėvas, nusiavęs batus, prisiartino prie kryžiaus, jį pabučiavo ir pasimeldė. Didžiojo penktadienio pamaldose homiliją sakė Popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. Pamokslininkas citavo ir komentavo Benedikto XVI enciklikos Deus caritas est mintis. Jis taip pat aptarė neseniai žiniasklaidos išplatintas spekuliacijas apie vadinamąją „Judo evangeliją“. Pasak pamokslininko, biblistams seniai žinomi tokie raštai. T. Cantalamessa kaltino žiniasklaidą dėl noro klaidinančiomis interpretacijomis susikrauti kapitalą.

Didžiojo penktadienio vakare popiežius Benediktas XVI vadovavo Kryžiaus kelio procesijai Koliziejuje. Apeigose dalyvavo apie 50 tūkst. žmonių. Popiežius pats nešė kryžių pirmoje ir keturioliktoje stotyje. Kitose stotyse Kryžių nešė kiti „kirėniečiai“: popiežiaus vikaras kardinolas Camillo Ruini, romiečių šeima, Amerikos seminaristas, meksikietė moteris ir du broliai pranciškonai iš Šventosios Žemės kustodijos. Kryžiaus kelio mąstymus šiemet parengė arkivyskupas Angelo Comastri. Renginys buvo transliuojamas į 42 šalis.

Didžiojo šeštadienio apeigos prasidėjo tamsioje ir pilnutėlėje Šv. Petro bazilikoje popiežiui pašventinus ugnį ir įžiebus Velykų žvakę. Įvairiomis kalbomis perskaityti 9 Senojo ir Naujojo Testamento skaitiniai. Pamoksle popiežius pabrėžė, kad Kristaus Prisikėlimas nėra vien „praeities stebuklas“ bet  „kokybinis proveržis gyvybės istorijoje“. Šventasis Tėvas sakė, kad Krikštas yra visiškai kitas dalykas negu „bažnytinė socializacija“, tai nėra vien „nuplovimas ir pagražinimas“, o veikiau „kokybinis šuolis“. Giedant Visų šventųjų litaniją popiežius pakrikštijo, o po to netrukus sutvirtino septynis katechumenus iš Afrikos, Pietų Amerikos, Azijos ir Europos.

Velykų sekmadienį po iškilmingose Mišiose Šv. Petro aikštėje dalyvavo apie 100 tūkst. tikinčiųjų. Savo pirmojoje Velykų žinioje Urbi et orbi popiežius Benediktas XVI ryžtingai reikalavo nutraukti karus bei prievartą krizių regionuose, priešintis terorizmui, ragino puoselėti solidarumą ir kurti teisingumo struktūras. Konkrečiai neįvardindamas Irano jis kalbėjo taip pat apie tarptautinę krizę reguliuojant branduolinės energijos panaudojimą. Kalbėdamas apie krizių regionus popiežius daug dėmesio skyrė Afrikai, pirmiausia Darfuro regionui Sudane. Jis taip pat ragino tęsti taikos procesą Šventojoje Žemėje, įveikiant „senas ir naujas kliūtis“ ir pabrėžė Izraelio valstybės teisę egzistuoti.

Po Velykų žinios popiežius suteikė velykinį palaiminimą Urbi et orbi ir pasveikino susirinkusius 62 kalbomis, tarp jų ir lietuviškai. Pirmosios Velykų iškilmės sutapo su popiežiaus 79 –uoju gimtadieniu. Dienraštyje L’Osservatore Romano šis sutapimas pavadintas reikšmingu atsitiktinumu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt