Tarptautinis Pasaulinių jaunimo dienų organizatorių susitikimas Romoje
 
 

Balandžio 7–9 dienomis Samsone di Ciampino mietelyje netoli Romos vyko tarptautinis Pasaulinių jaunimo dienų (toliau – PJD) organizatorių susitikimas. Jame dalyvavo apie 250 delegatų iš 85 valstybių, atstovaujančių dešimtis jaunimo organizacijų, asociacijų ir bendruomenių, taip pat šį susitikimą sušaukusios Popiežiškosios pasauliečių tarybos nariai.

Susitikimo metu apžvelgtos dvi plačios temos. Pirmoji – tai praėjusią vasarą vykusių Pasaulinių jaunimo dienų Kelne įvertinimas įvairiais aspektais: nuo organizacinių ir logistinių klausimų iki sielovadinių vaisių renginyje dalyvavusiems jaunuoliams ir Vokietijos Bažnyčiai. Antroji tema – pasiruošimas 2008 metais Sidnėjuje (Australija) vyksiančioms Pasaulinėms jaunimo dienoms. Jam aptarti tarptautiniame susitikime dalyvavo visas PJD 2008 organizacinis komitetas.

Aptariant 2005 metų Pasaulines jaunimo dienas Kelne dalyvavo organizacinis komitetas. Apie PJD 2005 įtaką Vokietijos jaunimo sielovadai ir vaisius Kelno arkivyskupijoje dalijosi Vokietijos Vyskupų Konferencijos Jaunimo skyriaus pirmininkas monsinjoras Fransas Jozefas Bode ir Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris.

Organizacinius ir logistinius jaunimo dienų Kelne aspektus aptarė atsakingasis direktorius Hermanas Josefas Johansas, generalinis XX PJD 2005 sekretorius monsinjoras Heineris Kochas. „Daugelis tikėjosi geros vokiečių organizacijos, – ja teko kai kam nusivilti, – tačiau vokiečiai nelauktai piligrimus nustebino dideliu vaišingumu bei svetingumu”, – dalijosi organizatoriai.

Nepaisant kai kurių organizacinių ar logistinių nesklandumų, organizatoriai džiaugėsi XX PJD sėkme bei gausiais sielovadiniais vaisiais. „Tai buvo tikėjimo ir vilties padauginimas. Labai džiaugiamės didžiuliu bei palankiu žiniasklaidos dėmesiu. Religija nebelaikoma tabu“, – sakė mons. F.J. Bode. Kelno arkivyskupas įvardijo didelius bei svarbius pokyčius jaunimo sielovadoje pasibaigus PJD: Vokietijos jaunimas drąsiau skelbiasi esantys krikščionys, su užsidegimu liudija savo tikėjimą tarp bendraamžių. Daug jaunuolių vėl susidomėjo ir „grįžo į Bažnyčią“, iš naujo atrado Sutaikinimo sakramento grožį. „Po PJD su nuostaba stebime Dievo epifanijas įvairiose Vokietijos vietose ir tuo negalime atsidžiaugti“, – sakė kard. J. Meisneris.

Planuojant būsimąsias PJD 2008 Sidnėjuje dalyvavo pagrindiniai organizacinio komiteto nariai: Sidnėjaus arkivyskupas kardinolas Džordžas Pelas, PJD Sidnėjuje koordinatorius vyskupas Antonis Fisheris OP, susisiekimo, piligrimystės, katechetikos skyrių atsakingieji asmenys, taip pat keli Australijos valdžios atstovai.

PJD 2008 organizatoriai, nepaisydami didelio nuotolio ir su juo susijusių finansinių sunkumų, tikisi sulaukti 15 tūkst. piligrimų iš viso pasaulio. Taip pat viliasi, kad šios PJD sustiprins ir atnaujins jaunųjų australų dvasią, kad atvykęs šalių jaunimas paliudys savo tikėjimą, taps tikėjimo pavyzdžiais vieni kitiems. „Dabar Australijos ir Okeanijos Bažnyčiai labiausiai reikia naujos evangelizacijos“, –sakė Sidnėjaus arkivyskupas.

Susitikimo metu australai pristatė ir XXIII PJD simbolį bei sielovados gaires PJD temai „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8).

Visą informaciją nuo šiol galima rasti oficialiame PJD 2008 interneto puslapyje adresu: www.wyd2008.org

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt