Advento Mišiose popiežius ragino puoselėti naująjį humanizmą
 
 

(KAP) Gruodžio 16 d. Šv. Petro bazilikoje švęstose Mišiose popiežius Benediktas XVI paragino universitetų profesorius ir studentus „kurti naują humanizmą“. Pagal Jono Pauliaus II pontifikato metais pradėtą tradiciją į Šv. Petro baziliką susirinko apie 7 tūkst. Romos universitetų studentų, taip pat delegacijos iš Europos ir Afrikos šalių. Mišiose dalyvavo taip pat Popiežiškosios migrantų tarybos surengto Pasaulinio užsienyje studijuojančiųjų sielovados kongreso dalyviai. Šventasis Tėvas ragino akademinę bendruomenę stengtis harmoningai derinti tikėjimą ir kultūrą. Pasak jo, reikia nuolat turėti prieš akis dabarties iššūkius. Intensyviai puoselėjama dvasinė ir kultūrinė paieška ypač svarbi šiuo „ypatingu istoriniu momentu“.

Popiežius pareiškė pasitenkinimą tuo, kad penki Romos medicinos fakultetai nutarė bendradarbiauti gyvybės apsaugos temomis. Jis ypač pasveikino studijuojančius užsienyje. Pasak Šventojo Tėvo, jaunuoliai, siekdami išsilavinimo užsienyje, susiduria su nemažais sunkumais, tarp jų tapatybės krize. Ši krizė gali būti susijusi su „dvasinių ir moralinių vertybių praradimu“. Drauge studijos užsienyje daugeliui jaunuolių suteikia unikalią galimybę prisidėti prie savo tėvynės plėtros ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios misijoje.

Mišių metu buvo išstatyta po universitetų miestus keliaujanti Marijos Išminties Sosto (Sedes Sapientiae) ikona, kurią nuo šiol perėmė globoti Lenkijos ir Bulgarijos delegacijos.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt