Advento Mišiose popiežius ragino puoselėti naująjį humanizmą
 
 

(KAP) Gruodžio 16 d. Šv. Petro bazilikoje švęstose Mišiose popiežius Benediktas XVI paragino universitetų profesorius ir studentus „kurti naują humanizmą“. Pagal Jono Pauliaus II pontifikato metais pradėtą tradiciją į Šv. Petro baziliką susirinko apie 7 tūkst. Romos universitetų studentų, taip pat delegacijos iš Europos ir Afrikos šalių. Mišiose dalyvavo taip pat Popiežiškosios migrantų tarybos surengto Pasaulinio užsienyje studijuojančiųjų sielovados kongreso dalyviai. Šventasis Tėvas ragino akademinę bendruomenę stengtis harmoningai derinti tikėjimą ir kultūrą. Pasak jo, reikia nuolat turėti prieš akis dabarties iššūkius. Intensyviai puoselėjama dvasinė ir kultūrinė paieška ypač svarbi šiuo „ypatingu istoriniu momentu“.

Popiežius pareiškė pasitenkinimą tuo, kad penki Romos medicinos fakultetai nutarė bendradarbiauti gyvybės apsaugos temomis. Jis ypač pasveikino studijuojančius užsienyje. Pasak Šventojo Tėvo, jaunuoliai, siekdami išsilavinimo užsienyje, susiduria su nemažais sunkumais, tarp jų tapatybės krize. Ši krizė gali būti susijusi su „dvasinių ir moralinių vertybių praradimu“. Drauge studijos užsienyje daugeliui jaunuolių suteikia unikalią galimybę prisidėti prie savo tėvynės plėtros ir aktyviai dalyvauti Bažnyčios misijoje.

Mišių metu buvo išstatyta po universitetų miestus keliaujanti Marijos Išminties Sosto (Sedes Sapientiae) ikona, kurią nuo šiol perėmė globoti Lenkijos ir Bulgarijos delegacijos.

„Bažnyčios žinios“
www.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt