Benediktas XVI pozityviai vertino Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės Prancūzijoje
 
 

(KAI) Gruodžio 19 d. priimdamas naujojo Prancūzijos ambasadoriaus Bernardo Kassedjiano skiriamuosius raštus popiežius Benediktas XVI sakė, kad prieš šimtą metų (1905 12 09) Prancūzijoje priimti Bažnyčią nuo valstybės atskyrę įstatymai yra „sveikas galių atskyrimas“. „Toks autonomiškumas turi puoselėti pagarbą Bažnyčios autonomijai, atsižvelgiant į jos vykdomą misiją“, – sakė popiežius. Pasak jo, valstybės pasaulietiškumas nereiškia Bažnyčios išskyrimo iš viešojo gyvenimo. Pasak Benedikto XVI, Bažnyčios dialogas su valstybės institucijomis gali pasitarnauti visų piliečių labui ir duoti vaisių visuomeniniam gyvenimui.

Popiežius taip pat komentavo lapkričio mėnesio neramumus Prancūzijos priemiesčiuose. Pasak Šventojo Tėvo, šios smerktinos smurto apraiškos drauge išreiškia „jaunimo žinią“, į kurią būtina duoti atsakymą „dramatiškų visuomenės įtampų“ akivaizdoje. Benediktas XVI sakė, kad Prancūzija ir kitos Europos šalys „žmogaus orumo vardan privalo žengti papildomą žingsnį siekdamos visų žmonių integracijos visuomenėje“.

Popiežius taip pat kalbėjo apie bandymus „laisvas asmenų sąjungas“ įstatymiškai prilyginti santuokai. Benediktas XVI pabrėžė, kad „jokia kita bendro gyvenimo forma negali būti prilyginta santuokai, kurios reikšmė lieka nepamainoma, ypač perteikiant naujosioms kartoms apibrėžtas vertybes“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt