Benediktas XVI pozityviai vertino Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės Prancūzijoje
 
 

(KAI) Gruodžio 19 d. priimdamas naujojo Prancūzijos ambasadoriaus Bernardo Kassedjiano skiriamuosius raštus popiežius Benediktas XVI sakė, kad prieš šimtą metų (1905 12 09) Prancūzijoje priimti Bažnyčią nuo valstybės atskyrę įstatymai yra „sveikas galių atskyrimas“. „Toks autonomiškumas turi puoselėti pagarbą Bažnyčios autonomijai, atsižvelgiant į jos vykdomą misiją“, – sakė popiežius. Pasak jo, valstybės pasaulietiškumas nereiškia Bažnyčios išskyrimo iš viešojo gyvenimo. Pasak Benedikto XVI, Bažnyčios dialogas su valstybės institucijomis gali pasitarnauti visų piliečių labui ir duoti vaisių visuomeniniam gyvenimui.

Popiežius taip pat komentavo lapkričio mėnesio neramumus Prancūzijos priemiesčiuose. Pasak Šventojo Tėvo, šios smerktinos smurto apraiškos drauge išreiškia „jaunimo žinią“, į kurią būtina duoti atsakymą „dramatiškų visuomenės įtampų“ akivaizdoje. Benediktas XVI sakė, kad Prancūzija ir kitos Europos šalys „žmogaus orumo vardan privalo žengti papildomą žingsnį siekdamos visų žmonių integracijos visuomenėje“.

Popiežius taip pat kalbėjo apie bandymus „laisvas asmenų sąjungas“ įstatymiškai prilyginti santuokai. Benediktas XVI pabrėžė, kad „jokia kita bendro gyvenimo forma negali būti prilyginta santuokai, kurios reikšmė lieka nepamainoma, ypač perteikiant naujosioms kartoms apibrėžtas vertybes“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt