Benediktas XVI iškėlė Švč. Jėzaus Širdies garbinimą
 
 

(KAP) Gegužės 23 d. buvo paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI laiškas Jėzaus Draugijos generolui Peteriui Hansui Kolvenbachui, kuriame iškeliama Švč. Jėzaus Širdies garbinimo reikšmė. Laiškas paskelbtas Švč. Jėzaus Širdies iškilmės įsteigimo 150 metų sukakties proga. Laiške Benediktas XVI primena 1956 m. Pijaus XII paskelbtą encikliką Haurietis aquas, kurioje aptariama bei giriama Švč. Jėzaus Širdies šventė, 1856 m. įvesta visai Katalikų Bažnyčiai. Jėzuitai labai prisidėjo plėsdami pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai.

Pasak Benedikto XVI, „iš šios šventės dvasios turi kilti ypatingas dėmesys kitų kentėjimams bei poreikiams“. Šventasis Tėvas paaiškina, kad šis pamaldumas iš esmės yra „ietimi perverto šono, iš kurio šviečia beribė Dievo išganymo valia, kontempliavimas“. Pasak popiežiaus, nedera manyti, kad šis maldingumas atgyvenęs: Dievo meilės garbinimas pervertos Jėzaus Širdies simboliu įgavo istorinę pamaldumo išraišką, jis ir toliau išlieka nepaprastai svarbus puoselėjant gyvą santykį su Dievu. Laiške raginama pažinti, patirti ir liudyti Kristaus meilę, parodytą iškiliausiu momentu, kai iš Jėzaus šono ant kryžiaus ištryško kraujas ir vanduo. Pasak popiežiaus, atvertas Kristaus šonas yra versmė, kurioje turime semtis „tikro Jėzaus Kristaus pažinimo ir giliau išgyventi jo meilę“.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt