Italų spauda apie Benedikto XVI lankymąsi Aušvice
 
 

Po Benedikto XVI apsilankymo Aušvice popiežiaus kelionės į Lenkiją tema atsidūrė pirmuosiuose Italijos dienraščių puslapiuose. Vienuose spaudos komentaruose gėrėtasi popiežiaus pasakytų kalbų turiniu, o kituose reikštas nusivylimas dėl jo nepasakytų dalykų. Milano dienraštyje Corriere della Sera pateikti vatikanisto Luigi Accatoli pasvarstymai: kodėl vokiečių tautybės popiežius tiesioginę atsakomybę už žmonių naikinimą priskyrė „nusikaltėlių grupei“, išnaudojusiai vokiečių tautą kaip „įrankį“. Komentatorius pranašavo, kad istorikai ir Šoa tyrinėtojai kels klausimą, kodėl popiežius prašė „susitaikinimo“, o ne „atleidimo“. Jis taip pat pastebėjo, kad žurnalistams iš anksto išdalytame popiežiaus kalbos tekste nebuvo žodžio Šoa, bet Benediktas XVI jį kalbėdamas įterpė. L. Accatoli priminė, kad Benediktas XVI, priešingai negu Jonas Paulius II, nepriklaupė prie Mirties sienos. Corriere della Sera plačiai cituotos popiežiaus kalbos ištraukos, taip pat cituota Italijoje gyvenančio žydų istoriko Lutzo Klinkhammerio mintis, kad „popiežius teisus, tvirtindamas, jog tik saujelei žmonių tenka atsakomybė dėl koncentracijos stovyklų“.

Romoje leidžiamame dienraštyje La Reppublica cituojami Benedikto XVI žodžiai: „Dieve, kodėl tylėjai ?“. Šio dienraščio apžvalgininkas Marco Politi atkreipė dėmesį į tai, kad popiežiaus kalboje nebuvo žodžio „antisemitizmas“. Pasak apžvalgininko, toks nepaminėjimas ypač reikšmingas, nes visiems žinoma Josepho Ratzingerio antisemitizmo nuostata ir jo gilūs ryšiai su judaizmu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt