Ministrantų piligrimystė į Romą
 
 Liepos 31 d. Romoje prasidėjo 9-osios Tarptautinės ministrantų piligrimystės renginiai tema „Dvasia gaivina“ (Spiritus vivificat). Piligrimystėje dalyvavo apie 42 tūkst. ministrantų iš 18 šalių. 13 – 20 metų jaunuolių, tiek vaikinų, tiek merginų, gausiausios grupės buvo iš Vokietijos (35 000), Austrijos (2000), Vengrijos (1400) Italijos (1300). Piligrimystėje taip pat dalyvavo nedidelė ministrantų grupė iš Lietuvos. Kas penkerius metus vykstančią Europos ministrantų piligrimystę organizuoja 1960 m. įsteigta Tarptautinė ministrantų sandrauga. Pagrindinis tarptautinio ministrantų susitikimo renginys buvo rugpjūčio 1 d. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas. Rugpjūčio 2 d. įvairių šalių ministrantai dalyvavo bendrojoje popiežiaus Benedikto XVI audiencijoje.

Rugpjūčio 1 d. vakare per Mišias Šv. Petro aikštėje pamokslą sakęs kardinolas Christophas Schönbornas komentavo piligrimystės dienų temą „Dvasia gaivina“. Pasak jo, Šventoji Dvasia yra Bažnyčios siela, jos vidinės gyvybės pradas, nuolat atnaujinantis Bažnyčią ir palaikantis ją jauną. Vienos arkivyskupas pabrėžė ministrantų tarnystės patrauklumą: Šventoji Dvasia gali suteikti jauniesiems krikščionims kitus užkrečiančio džiaugsmo. Kardinolas sakė jauniesiems Europos šalių ministrantams, kad jie nėra „muziejaus prižiūrėtojai“ ar „silpstančios Bažnyčios ariergardas“; per Kristų vaikai ir jaunuoliai neša pasauliui viltį. Vienos arkivyskupas minėjo taip pat daugelio girdimas pašaipas dėl tarnavimo prie altoriaus. Jis ragino jaunuolius šauktis Jėzaus pagalbos, išlikti meilėje ir kantrybėje net girdint kitų patyčias. Pasak kardinolo Schönborno, Romoje, „visuotinės Bažnyčios širdyje“, galima išgyventi vienybę įvairovėje. Jis taip pat priminė, kad kiekvienas žmogus apdovanotas savitomis dovanomis, taip pat paragino jaunuolius atverti savo talentus bendruomenės labui.

Rugpjūčio 2 d. vyko pirmoji popiežiaus bendroji audiencija po jo vasaros atostogų Alpėse. Audiencijos pradžioje Tarptautinės ministrantų sandraugos pirmininkas šveicarų vyskupas Martinas Gächteris padėkojo popiežiui už susitikimą ir įteikė jam kaklajuostę su renginio emblema. Audiencijoje dalyvavusiems Europos ministrantų piligrimystės dalyviams Šventasis Tėvas daugiausia kalbėjo vokiškai. Jis taip pat sakė sveikinimus vengrų, lenkų, anglų, rumunų, slovakų, slovėnų, ukrainiečių ir serbų kalbomis. Pasak popiežiaus, dalyvaudami liturgijoje ir patarnaudami prie altoriaus, ministrantai liudija Kristų ir „jau dabar yra Jėzaus apaštalai“. Benediktas XVI sakė: „Jūs esate labai artimi Jėzui Eucharistijoje. Eucharistija yra reikšmingiausias Jėzaus bičiulystės ženklas. Pasak popiežiaus, artima draugystė su Jėzumi neša „gėrio ir tarnavimo vaisius“ visose gyvenimo srityse: šeimoje, mokykloje, leidžiant laisvalaikį.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt