Vatikano valstybės sekretorius iškėlė diplomatijos reikšmę ugdant taiką
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 29 d. naujai pradėjęs eiti pareigas Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone pirmąkart susitiko su Vatikane akredituotais diplomatais. Kreipdamasis į diplomatinio korpuso narius, kardinolas T. Bertone iškėlė diplomatijos svarbą ugdant taiką pasaulyje. Pasak jo, žmonės tikisi, kad vyriausybių pasiuntiniai darbuosis siekdami tautų tarpusavio solidarumo, ypač solidarumo su vargstančiaisiais ir smurto aukomis. Vatikano valstybės sekretoriaus teigimu, svarbiausi diplomatijos uždaviniai – socialinio teisingumo ir žmogaus teisių gynimas, priešinimasis karui bei ginklavimuisi, saugumo politika, grindžiama politinių, ekonominių ir socialinių struktūrų stiprinimu. Vienu svarbiausių pasaulinės diplomatijos uždavinių jis laiko pastangas mažinti vargingųjų kraštų skolas. Pasak kardinolo, diplomatai turi rūpintis pagarba žmogaus laisvei bei orumui, puoselėti pamatines teises, ypač sąžinės ir religijos laisvę.

Vatikano diplomatijos vadovas išreiškė troškimą, kad visos pasaulio valstybės turėtų akredituotus atstovus prie Šventojo Sosto. Šiuo metu Vatikanas palaiko diplomatinius santykius su 175 valstybėmis.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt