Vatikanas paskelbė popiežiaus kalbą Regensburge su pastabomis
 
 

(KAP, KAI) Vatikano interneto svetainėje (www.vatican.va) paskelbta rugsėjo 12 d. Benedikto XVI kalba Regensburgo universitete su paties popiežiaus paaiškinimais. Komentare popiežius aiškiai atsiriboja nuo imperatoriaus Manuelio II citatų, pateiktų jo paskaitoje ir sukėlusių protestą islamo pasaulyje.

Regensburgo paskaitos tekste cituojami imperatoriaus Manuelio II žodžiai: „Parodyk, ką nauja atnešė Mahometas, ir atrasi tik bloga ir nežmoniška, kaip kad tai, jog jis savo skelbtą tikėjimą nurodė skleisti kalaviju“, po to sakoma, kad imperatorius „stebėtinai aštriai“ kreipiasi į savo pašnekovą musulmoną.

Pastabose popiežius Benediktas XVI aiškina šios paskaitos citatos prasmę: „Ši citata musulmonų pasaulyje, deja, buvo suvokta kaip mano asmeninės nuostatos išraiška ir todėl, suprantama, sukėlė pasipiktinimą“. Popiežius reiškia viltį, kad skaitytojai suvoks, jog „šis sakinys reiškia ne mano asmeninį požiūrį į Koraną, į kurį žvelgiu su šventa pagarba, derama didžios religijos šventajai knygai“. Pasak Benedikto XVI, šia citata jis norėjęs tik atskleisti esminį tikėjimo ir proto sąryšį: „Šiuo požiūriu aš pritariu Manueliui II, nesitapatindamas su jo polemika“.

Kitoje pastaboje popiežius paaiškina siekęs išryškinti mintį, jog neprotingas veikimas yra priešingas Dievui. Cituotas imperatoriaus pokalbis su Ankaros vyriausiuoju teisėju yra tarsi įvadas į šią temą.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt