Krikščionys, musulmonai ir žydai raginami glaudžiau bendradarbiauti socialinėje srityje
 
 (KAP) Spalio 12 d. Benediktas XVI audiencijoje priėmė organizacijos „Kovos su šmeižtu lyga“ (Anti-Defamation League) delegaciją. Popiežius ragino žydus, krikščionis ir musulmonus glaudžiau bendradarbiauti humanitarinėje ir socialinėje srityje. Pasak popiežiaus, trys abraomiškosios religijos turi bendrai angažuotis siekiant teisingumo ir taikos. Tam būtina puoselėti santykius, grindžiamus ne vien tolerancija, bet taip pat abipuse pagarba. Benediktas XVI priminė žydiškąsias krikščionybės šaknis ir Vatikano II Susirinkimo iškeltą užduotį ugdyti draugiškus santykius su judaizmu. Pasak popiežiaus, Susirinkimas parodė, kaip ryžtingai Bažnyčia privalo smerkti bet kokią judofobijos bei žydų persekiojimo formą, nepaisant to, iš kurios pusės tai būtų kilę. Popiežius pabrėžė, kad per keturis dešimtmečius po Susirinkimo deklaracijos Nostra aetate paskelbimo būta daug pozityvios plėtotės pavyzdžių. Tačiau drauge jis atkreipė dėmesį, jog „atviras krikščionių ir žydų pokalbis religijos temomis“ vyksta pernelyg vangiai. Pasak popiežiaus, būtent atvirai dalijantis bei vedant dialogą randamas „tvirtų ir vaisingų santykių“ pamatas bei motyvacija.

„Kovos su šmeižtu lyga“ buvo įsteigta 1913 m. siekiant sustabdyti prieš žydus nukreiptą šmeižtą tiek teisinėmis priemonėmis, tiek apeliuojant „į protą bei sąžinę“. Popiežius Jonas Paulius II buvo daug kartų susitikęs su šios organizacijos prezidentu Abrahamu Foxmanu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt