Arkivyskupas C. Migliore apie Tūkstantmečio plėtros tikslus
 
 

(KAI) Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie Jungtinių Tautų arkivyskupas Celestino Migliore, kalbėdamas spalio 17 d. vykusios 61-osios JT plenarinės asamblėjos sesijos posėdyje prekybos ir plėtros klausimais sakė, jog lieka mažai vilčių iki 2015 m. įgyvendinti Tūkstantmečio plėtros tikslus. Pasak Vatikano diplomato, vienas iš trikdžių yra tarptautinės prekybos padėtis.

Arkivyskupas Migliore atkreipė tarptautinės bendrijos dėmesį, kad iki šiol nebuvo įgyvendinti Tarptautinės prekybos organizacijos 2001 m. vykusioje konferencijoje kelti uždaviniai. Pasak jo, per tą laikotarpį vykdytos didelio masto karinės operacijos, tačiau finansų politikos ir užsienio prekybos reforma nepasistūmėjo pirmyn. Kai kurių turtingųjų šalių sektorių interesai nusvėrė bendrojo gėrio tikslus. Turtinguosiuose kraštuose per metus išleidžiama 280 mlrd. dolerių žemės ūkio paramai, o šiame sektoriuje dirba tik maža šių kraštų gyventojų dalis. Tuo tarpu Afrikai remti skiriama 10 kartų mažiau lėšų. Vatikano diplomatas pabrėžė, kad Šventasis Sostas rūpinasi teisingumu užsienio prekybos srityje. Popiežius Paulius VI 1967 m. enciklikoje Populorum progressio rašė: „Prekybinių mainų laisvę galima laikyti derama tik tuomet, kai ji atitinka visuomenės teisingumo reikalavimus“. Pasak arkivyskupo Migliore, reikia garantuoti vargingesnių šalių interesų apsaugą ir atverti joms rinkas, nes tai turi svarbių padarinių migracijai, natūraliajai aplinkai, terorizmui ir ginkluotiems konfliktams. Šventasis Sostas viliasi, kad turtingiesiems pasirengus kai ko atsižadėti ir tarptautinei prekybai tapus teisingesnei bus esmingai prisidėta prie taikos ugdymo.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt